LÄHETTEET JA OHJEET

Lähetteet ja ohjeet

Näytteiden toimittaminen

Näytteiden toimittaminen Karkkilaan

Kuljetuspalvelut

Kauttamme yhä myös hakupalvelut, kysy lisää laboratoriosta 09-2252 860.

Itse tuoden

Näytteet voi tuoda suoraan laboratorioomme osoitteeseen Lepolantie 9, 03600 Karkkila. Olemme auki ma-pe 7 – 18.

Matkahuollon kautta

Matkahuollon kautta lähetettäessä huomioitavaa:
Asiakasnimemme on SGS Finland Oy
Osoitteemme on Lepolantie 9, 03600 Karkkila
Puhelinnumero on 050-4646633 / 09-2252860
Sähköpostiosoitteemme on FI.IE.vastaanotto@sgs.com

Suositeltavin pakettilaji on PIKAPAKETTI. Pikapakettitilaukseen ei tarvitse laittaa erikseen jakelua. Pikapaketteja olemme vastassa bussilla.
Matkahuolto keskittää meille Helsingin suunnasta tulevat pikapaketit niin, että ne ovat Karkkilassa päiväsaikaan klo 11:40 ja 15:40. Illalla olemme vastassa bussia 19:10.
Muiden pakettilajien saapuminen saattaa kestää esim. viikon verran.

Postin kautta

Postin kautta lähetettäessä huomioitavaa:
Asiakasnimemme on SGS Finland Oy
Osoitteemme on Lepolantie 9, 03600 Karkkila
Puhelinnumero on 050-4646633 / 09-2252860

Kirjeitse lähetettävien näytteiden kohdalla on huomioitava, että tiistaisin ei ole kirjejakoa normaalille kirjepostille. Jos näytteellä on kiire tai se on helposti pilaantuvaa, on se lähetettävä pikakirjeenä.

Suositeltavimmat pakettilajit ovat:
Express-paketti, jolloin paketti toimitetaan seuraavan työpäivän aikana laboratorioomme
Express-paketti + aamuksi 09-palvelulla, jolloin paketti toimitetaan meille aamuksi ennen yhdeksää.

Paketteihin on suositeltavaa lisätä myös ”Särkyvää”-lisäpalvelu, jolloin esim. kylmälaukut käsitellään eri linjalla kuin muut paketit. Kiinnitä pakettilähetykseen osoitekortti ja Postin lipuke ""Helposti särkyvä"" ja merkitse osoitekorttiin Särkyvä-lisäpalvelu.
Jos lähetätte eläin- tai ihmisperäisiä näytteitä postitse, niitä ei voi jättää postilaatikkoon, vaan ne on lähetettävä postin toimipisteen kautta. Eläin- tai ihmisperäisten näytteiden on yleensä oltava myös seuraavana päivänä laboratoriossa, joten liittäkää niihin pikapalvelu (pikakirje tai Express-paketti + aamuksi 09). Vastauslähetyksellisiä kirjekuoria saa meiltä humaanisalmonellalähetyksiin, kysy lisää laboratoriosta 09-2252 860/ FI.IE.info@sgs.com

 

Näytteiden toimittaminen Kotkaan

Kuljetuspalvelut 

Kauttamme yhä myös hakupalvelut, kysy lisää laboratoriosta 05-2106200.

Itse tuoden

 Näytteet voi tuoda suoraan laboratorioomme osoitteeseen Kotolahdentie 10, 48310 Kotka. Olemme auki ma-pe 7 – 23 

Matkahuollon kautta

Matkahuollon kautta lähetettäessä huomioitavaa:

Asiakasnimemme on SGS Finland Oy
Osoitteemme on Kotolahdentie 10, 48310 Kotka
Puhelinnumero on 05-2106200
Sähköpostiosoitteemme on envi.kotka@sgs.com

Suositeltava pakettilaji on PIKAPAKETTI
Matkahuolto keskittää kaikki keskittyvät Lahteen tai Helsinkiin, josta noudamme paketit joko itse tai kuriipalvelun kyydillä Kotkaan. Annattehan kuljetusohjeen matkahuollon asiakaspalvelulle.

Postin kautta

Postin kautta lähetettäessä huomioitavaa:

Asiakasnimemme on SGS Finland Oy
Osoitteemme on Kotolahdentie 10, 48310 Kotka
Puhelinnumero on 05-2106200

Kirjeitse lähetettävien näytteiden kohdalla on huomioitava, että tiistaisin ei ole kirjejakoa normaalille kirjepostille. Jos näytteellä on kiire tai se on helposti pilaantuvaa, on se lähetettävä pikakirjeenä.

Suositeltavimmat pakettilajit ovat:
Express-paketti, jolloin paketti toimitetaan seuraavan työpäivän aikana laboratorioomme
Express-paketti + aamuksi 09-palvelulla, jolloin paketti toimitetaan meille aamuksi ennen yhdeksää.

Paketteihin on suositeltavaa lisätä myös ”Särkyvää”-lisäpalvelu, jolloin esim. kylmälaukut käsitellään eri linjalla kuin muut paketit. Kiinnitä pakettilähetykseen osoitekortti ja Postin lipuke ""Helposti särkyvä"" ja merkitse osoitekorttiin Särkyvä-lisäpalvelu.

Kaivovesinäytteen ottaminen

Analysoimme kaivovesinäytteet Karkkilan laboratoriossamme, osoitteessa Lepolantie 9, 03600 Karkkila 

Näytepullot

Laboratoriostamme voi hakea kaivovesinäytepaketin, jossa on valmiina näytepullot mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin, lähete ja ohjeet. Mikrobiologisiin analyyseihin tarvitaan steriili näytepullo. Puhtaan lasipullon ja metallikorkin voi steriloida myös itse keittämällä sitä 30 minuuttia tai lämmittämällä (myös korkki!) 30 min 120˚C:ssa. Kemiallisiin analyyseihin tarvitaan puhdas muovi- tai lasipullo. Jos et voi hakea pulloa laboratoriosta, osta kaupasta, puhdas ja käyttämätön muovi/lasipullo.

Näytteenotto

Käännä hana kylmälle. Näytettä otettaessa vesihanasta lasketaan vettä niin kauan, kunnes putkistossa ja painesäiliössä ollut vesi saadaan poistettua ja näytepulloon saadaan tuoretta vettä (n. 5 min). Näytteenottopullon suuta ja korkin sisäosia (veden kanssa kosketuksissa olevaa osaa) ei saa koskettaa käsin eikä pullon suu saa koskea esim. hanaan näytettä otettaessa. Pullo täytetään lähes täyteen (jätetään pieni ilmatila). Korkit suljetaan tiiviisti ja pullot toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian. Jos kaivon vesi kulkee ämpärimenetelmällä, kaada vesi näytepulloihin suoraan ämpäristä. Radonnäytteissä tarkka näytteenottoaika tarvitaan, merkitse se siis ylös lähetteeseen. Näyte säilyy valolta suojattuna 6 tuntia enintään 25 °C:ssa tai 24 tuntia 2–8 °C:ssa 8 (näyte ei saa jäätyä). Näytteenottoon ja näytteiden kuljettamiseen liittyvissä kysymyksissä saat lisätietoja laboratoriosta.

Näytteen tuominen laboratorioon

Näytteen voi tuoda Karkkilan laboratorioon ma-to klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana. Klo 14.00 mennessä tuotujen vesinäytteiden analysointi aloitetaan samana päivänä. Perjantaisin näyte on hyvä tuoda ennen klo 14. Jos näytteen tuominen onnistuu vain illalla, soita etukäteen laboratorioon.

Lantanäytteen ottaminen

Analysoimme virtsa- ja lantanäytteet Karkkilan laboratoriossamme, osoitteessa Lepolantie 9, 03600 Karkkila.

Näyte otetaan lannan levityksen yhteydessä.

Paras lantanäytteen ottoaika on sen levityksen yhteydessä. Silloin osanäytteitä saadaan joka puolelta liete- ja kuivalantavarastoa ja näin analysoidaan sitä tavaraa, jota varastoinnin jälkeen peltoon levitetään. Levitettävässä lannassa kaikki pesu-, sulamis- ym. jätevedet ovat mukana ja mahdolliset varastointiajan ravinnemuutokset tulevat tuloksissa huomioon otetuiksi. Viljelijän oma etu on huolehtia lannan mahdollisemman pikaisesta multauksesta levitykseen jälkeen, olipa levitysajankohta sitten kevät, kesä tai syksy. Koska lantanäyte otetaan vasta levitettäessä, siitä saatavia tuloksia ei ole tarkoitettukaan saman kevään lannoitussuunnitelman perustaksi. Lisälannoitus tehdään joko vanhan lanta-analyysin tai taulukkoarvojen perusteella. Uuden analyysin osoittamat poikkeamat todetaan viljelymuistiinpanojen yhteydessä ja otetaan huomioon seuraavien tasausvuosien kuluessa.

Osanäytteitä jokaisesta kuormasta

Lietelannasta näytettä otettaessa näytteenottovälineiksi varataan suurehko muovisaavi, kapea ja syvä ämpärimäinen astia (esim. kapeasuinen melassiämpäri) ja maatalouskaupasta tai neuvojalta saatava varsinainen lantanäytepurkki. Lantasäiliö sekoitetaan normaaliin tapaan ennen tyhjennyksen aloittamista. Erillisellä pumpulla levitysvaunua täytettäessä osanäytteitä kerätään jokaisesta kuormasta siten, että näytteenottoämpäriä käytetään pumpun purkausputken alla 1-2 sekunnin ajan kahdesti kuorman täytön aikana. Ensimmäinen osanäyte otetaan kuorman 1/3 ja toinen 2/3 täyttövaiheessa ja osanäytteet kaadetaan täyttöpaikan vieressä odottavaan saaviin. Näytteenottoa jatketaan jokaisen kuorman kohdalla samoin toimien kunnes säiliö on tyhjä. Tyhjennyksen aikana säiliöön mahdollisesti lisättävä vesi ei vääristä tulosta, koska sitä tulee aivan oikeassa painotussuhteessa näytteeseen mukaan. Lopuksi saavissa olevat osanäytteet sekoitetaan lapiolla ja katkaistua öljy- tms. kanisteria suppilona käyttäen täytetään tarkoitukseen varattu litran näytepurkki. Imupainevaunua käytettäessä näytteitä ei voida ottaa em. tavalla pumpun purkaussuihkusta, vaan ne on otettava varastosäiliöstä. Tässäkin on toimittava siten, että osanäytteitä otetaan säiliön koko tyhjennyksen ajan. Näytteenottovälineeksi sopii varteen kiinnitetty 1-2 litran astia, joka kuormien täytön aikana kahdesti upotetaan lietteeseen samalla syvyydellä, joita imupumppaustakin tehdään. Näin saatavat osanäytteet kerätään saaviin ja työn päätyttyä, edellä selostettuun tapaan, liete sekoitetaan ja näyte otetaan purkkiin.

Kuivikelanta- ja kompostivarastot sekä patterit

Kuivikelannan näytteenottotarvikkeet ovat talikko, saavi ja näyteastia. Näytettä otetaan aivan saman periaatteen mukaan kuin lietelannastakin, ts. osanäytteitä kerätään kaikista kuormista varaston tai patterin koko tyhjennyksen ajan. Käytännössä tehtävä hoituu siten, että levitysvaunun kuormauksen päätteeksi, kuormaimen käyttäjän siirtyessä levitysvaunun kuljettajaksi, hän matkalla ottaa talikollisen näytettä, jokaisesta kuormasta ja aina samalla kohtaa. Osanäytteet kerätään saaviin ja lopullinen näyte taas sekoituksen jälkeen purkkiin tai muovipussiin.

Virtsanäytteenotto

Virtsanäytettä varten säiliö sekoitetaan ja näytettä otetaan noin litra. Näytteet ottaa talonväki itse. Koska edustavan lantanäytteen ottaminen kestää säiliön tai varaston tyhjennyksen ajan, sen ottamista ei ole syytä siirtää maitotila- tai maatalousneuvojan tehtäväksi. Näytepulloja saa maatalousneuvojalta, maatalouskaupasta tai tilaamalla laboratoriosta. Tilauslomake löytyy laboratorion nettisivuilta, mutta muuten näytteenottotarvikkeet ja työ tulevat tilalta. Käymisestä johtuvien hajuhaittojen välttämiseksi lanta- ja virtsanäytteet tulee lähettää välittömästi ja suoraan SGS Finland Oy:n laboratorioon.

Näytteiden toimittaminen

Lanta- ja virtsanäytteet voi toimittaa Karkkilan laboratorioomme 

SGS Finland Oy
Lepolantie 9
03600 Karkkila

Ulostenäytteen ottaminen

Pakkauksessa olevat tarvikkeet:

 • lusikallinen ulostepurkki
 • Minigrip-pussi
 • lähetelomake
 • kelta-mustaraidallinen pahvikotelo, jossa palautusosoitetarra

Toimi näin:

 1. Täytä lähetelomake (1 näyte/lähete/pahvikotelo)
 2. Ulosta paperipyyhkeeseen
 3. Siirrä ulostetta purkin lusikalla purkkiin (n. puolen purkin verran). Kierrä korkki tiukasti kiinni.
 4. Laita muovinen ulostepurkki pieneen Minigrip -pussiin, sulje pussin suu ja laita pussi pahvikoteloon.
 5. Postita paketti nopeasti laboratorioon. HUOM! Pakettia ei voi jättää postilaatikkoon, vaan ne on lähetettävä postin toimipisteen kautta!

Lähetä ottamasi näyte näytteenottopäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Näyte on postitettava alkuviikosta, maanantai-keskiviikko. Paketissa on valmiina osoitetarra ja postin sopimusnumero, joten et joudu itse maksamaan postimaksua. Postimaksu veloitetaan analyysimaksun yhteydessä analyysin tilaajalta. Negatiiviset tulokset (=ei salmonellaa) postitetaan niiden valmistuttua ja positiivisista tuloksista (=salmonellaa) ilmoitetaan ensin puhelimitse tutkimuksen tilaajalle, potilaalle sekä tartuntatautihoitajalle terveyskeskukseen, jonka jälkeen paperiversio lähetetään postitse. Analyysi valmistuu n. viikon kuluessa.

Asbestinäytteet tai asbestia mahdollisesti sisältävät näytteet

Kauttamme saa akkreditoituja asbestianalyysejä materiaalinäytteistä alihankintana. Hoidamme näytteen lähetyksen ja tulosten toimittamisen. Pyrimme koko ajan kehittämään näytteittemme sisäistä ja ulkoista logistiikkaa ja parantamaan työturvallisuutta ja toivomme asbestinäytteiden osalta seuraavaa: Asbestinäytteet tulee toimittaa erillisessä, tiiviissä Minigrip-pussissa. Näytettä sisältävä pussi pakataan vielä toiseen pussiin. Päällimmäiseen pussiin merkataan näytteen nimi, materiaali ja ottopaikka. Pussiin merkitään myös ”Saattaa sisältää asbestia”. Lähete täytetään, mutta lähetettä ei saa laittaa samaan pussiin näytteen kanssa. Mikäli näytteestä tulee asbestin lisäksi muitakin analyysejä pakkaathan näytteen kahteen pussiin, toinen pussi asbestitestiä varten ja toinen muita analyysejä varten. Jos asbestinäyte toivotaan otettavan erikseen laboratoriossa, veloitamme siitä erikseen.

Näytemäärät:

Materiaalinäytteet

1) Levymäistä asbestinäytettä (mm. matot, rakennusmateriaalilevyt, keraamiset laatat + niiden kiinnitys- ja saumalaastit) tulisi olla noin pankkikortin kokoinen pala. Laasti- ja maalinäytteitä noin ruokalusikallinen.
2) Kun yksi näyte käsittää yhden tutkittavan rakenneosan, joka voi olla esimerkiksi:

 • Lattia/muovimatto + liima + tasoite
 • Keittiö, välitila / laatta + kiinnityslaasti + saumalaasti + tasoite
 • Ulkoseinä / maali + tasoite

Pyyhintänäytteet

Näyte otetaan puhtaaseen Minigrip-pussiin hieromalla pussin sisäpintoja ensin vastakkain ja kääntämällä se sitten kädessä niin, että sisäpinta tulee ulkopuolelle. Pussin sisäpinnalla pyyhitään haluttua näytepintaa varoen rikkomasta pussia. Tämän jälkeen pussi käännetään varovasti oikeinpäin, suljetaan tiiviisti ja pakataan toiseen näytepussiin. Pussiin kirjoitetaan ”Saattaa sisältää asbestia”.

Maanäytteet

Ruokalusikallisesta kahteen desilitraa märkää maata Minigrip-pussiin, jonka päälle toinen Minigrip-pussi. Pussiin kirjoitetaan ”Saattaa sisältää asbestia”."