Analytiikka

Analytiikka

Tarjoamme laajan analyysivalikoiman ja joustavan toimitusaikataulun. Tulokset hiilivety- ja metallianalyyseistä on mahdollista saada pikana. Pika-aikataululuokkia on monia. Kysy lisää laboratoriosta! Analytiikkamme jakautuu ympäristöanalytiikkaan, lanta- ja maanparannusanalytikkaan, elintarvike- ja rehuanalytiikkaan sekä lääkeaine- ja kosmeettisten tuotteiden analytiikkaan.

Lue lisää:

  • Lannoite- ja maanparannusaineanalytiikka
  • Ympäristöanalytiikka
  • Elintarvikeanalytiikka
  • Rehuanalytiikka
  • Lääkeaineiden ja kosmeettisten tuotteiden analyysit

Talousvesianalytiikka

Talousvesianalytiikka

Kaivoveden tulee olla turvallista käyttäjilleen. Meiltä saat neuvoja ja tarvittavat tutkimukset. Vesilaitoksille teemme lakisääteiset tutkimukset luotettavin tuloksin ja vaivattomasti. Alkutuotantotilojen vesitutkimukset onnistuvat meillä myös; teemme esim. kasteluvesitutkimuksia. Mietityttääkö milloin ja mitä kaivovedestä tulisi tutkia? Lue usein kysytyt kysymykset täältä.

Lannoite- ja maanparannusanalytiikka

Lannoite- ja maanparannusanalytiikka

Lannoitteen laadun tulee vastata viranomaisen ja lainsäädännön vaatimuksiin ja sen on oltava valmistajalle ja käyttäjälle turvallista. Lannoitetuotteille tarjoamme ravinne- ja hivenravinneanalyysejä, mikrobiologisia analyysejä ja raskasmetallianalyysejä. Olemme auttaneet monia asiakkaita tuotekehityksessä laajalla osaamisellamme.

Lannoitevalmistenimen alle kuuluvat lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet ja lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. Näitä säätelee lannoitevalmistelaki 539/2006 ja MMMa 24/11 ja MMMa 11/12 ja sivutuoteasetus EY N:o 1069/2009.

Ympäristöanalytiikka

Ympäristöanalytiikka

Pilaantunut maa ja vesi

Pilaantuneen maa-aineksen ja veden analyyseillä on usein kiire, koska rakennus- tai purkutyömaa ei odota. Pystymme tarjoamaan analyysituloksia nopeasti, jopa kuudessa tunnissa. Meillä on vuosikymmenien osaaminen pilaantuneiden maiden analytiikasta ja olemme Suomessa yksi johtavista laboratorioista tällä sektorilla. Vahvuutena meissä ovat erittäin asiakaslähtöiset toimitusajat ja palvelu. Analysoimme näytteet viranomaisten hyväksymillä menetelmillä.

Kaatopaikkakelpoisuustestaus ja hyötykäyttökelpoisuustestaus

Kun jätettä syntyy, on taloudellisesti tärkeää luokitella se oikein. Teemme kaatopaikkakelpoisuustestauksia standardin VNa 331/2013 mukaan. Annamme lausunnon näytteen soveltuvuudesta aiottuun loppusijoituspaikkaan. Hyötykäyttöön suunniteltu betonimurske tai tuhka tutkitaan laboratoriossamme standardien mukaisesti ja annamme lausunnon niiden soveltuvuudesta eri rakenteisiin (VNa 843/2017 mukaisesti).

Talous- ja luonnonvesi

Kaivoveden tulee olla turvallista käyttäjilleen. Meiltä saat neuvoja ja tarvittavat tutkimukset. Vesilaitoksille teemme lakisääteiset tutkimukset luotettavin tuloksin ja vaivattomasti. Alkutuotantotilojen vesitutkimukset onnistuvat meillä myös; teemme esim. kasteluvesitutkimuksia. Uimarantojen ja muiden luonnonvesien tilan tarkkailuun vaatimat tutkimukset teemme viranomaisten hyväksymillä, akkreditoiduilla menetelmillä.

Jätevedet

Ympäristöluvat edellyttävät tietoa jäteveden kuormituksesta. Laboratoriostamme saatte sekä analyysit että kuormituslaskelmat. Tarvittaessa suoritamme myös näytteenoton.

Elintarvikeanalytiikka

Elintarvikeanalytiikka

Elintarvikkeen tai valmistusympäristön hygieenisen laadun tutkimukset tukevat elintarvikeyrityksen omavalvontaa. Toimitamme pintahygieniatutkimuksiin välineet ja analysoimme näytteet. Tarvittaessa voimme myös säästää asiakkaan aikaa ja tulla ottamaan näytteet. Teemme myös säilyvyystestauksia asiakkaan haluamissa lämpötiloissa. Olemme apuna elintarvikkeen tuoteselosteen laadinnassa ja pystymme tarjoamaan kaikki ravintosisältömääritykset. Erikoisemmat ja harvemmin tarvittavat tutkimukset pystymme teettämään SGS-konsernin kattavan valikoiman avulla.

Rehuanalytiikka

Rehuanalytiikka

Maatalouden yrittäjät ja rehunvalmistajat saavat kauttamme rehuanalyysit, esim. heinästä. Valikoimaamme kuuluvat esim. salmonella-, sokeri-, ravintosisältö- ja raskasmetallianalyysit. Asiakkaamme ovat arvostaneet apuamme tuotekehityksessä ja nopeita aikataulujamme.

Lääkeaineiden ja kosmeettisten tuotteiden analyysit

Lääkeaineiden ja kosmeettisten tuotteiden analyysit

Lääkeaineiden analyysit

SGS Finland Oy:n Karkkilan laboratorio on yksi harvoista kotimaisista FIMEA:lta GMP-toimiluvan saaneista analyysilaboratorioista. Olemme jo vuosia palvelleet Suomen lääke-, biolääkevalmistajia sekä rohdos- ja luontaistuotteiden valmistajia. Tutkimme mm. tuotteiden mikrobiologista puhtautta ja kemiallista laatua. Lääkevalmistajien ja apteekkien vedet kuuluvat myös analysoitavien näytteiden listaan. Ole yhteydessä ja kysy lisää.

Kosmetiikkatuotteiden analyysit

Teknokemian tuotteet ja raaka-aineet ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. Suurimmat syyt liittyvät pesu- ja puhdistusaineiden, kosmetiikan ja ihonhoitotuotteiden arkipäiväiseen käyttöön, niiden kemiaan ja kasvavaan tietoisuuteen terveydestä ja kestävästä kehityksestä. Hygienia- ja kosmetiikkatuotteiden valmistaja tai raaka-aineiden valmistaja tarvitsee tietoa muun muassa siitä onko tuote mikrobiologisesti puhdas ja toimiiko tuotteen säilöntäaine. Challenge-testissä haastamme tuotteen siirrostamalla siihen suuria pitoisuuksia mikrobeja. Tuotteen mikrobiologiseen puhtauden mittaamiseen meillä on laaja valikoima mikrobiologisia analyysejä, joista valita. Pyydä tarjous juuri teidän tarpeeseenne sopivista analyyseistä!

Ladattava aineisto

Mikrobiologian erikoisanalytiikka

Kosmeettisten valmisteiden, medical device -tuotteiden, lääke- ja rohdosvalmisteiden sekä ravintolisävalmisteiden analyysipalvelut

Lataa esite