SGS Finland Oy

Laboratorio

SGS Finland Oy

SGS Analytics Finland Oy on sulautunut SGS Finland Oy:öön

Olemme yhdistäneet SGS Analytics Finland Oy:n liiketoiminnan SGS Finland Oy:öön 1.1.2023 alkaen.

Yrityksen nimi on muutoksen jälkeen SGS Finland Oy, y-tunnus 0634247-4. Myös SGS Analytics Finland Oy:n akkreditointitunnus muuttuu FINAS-akkreditointipalvelun päätöksen jälkeen alkuvuonna 2023. 

Kaikki yhteystietomme sekä sopimuksiimme perustuvat velvoitteet ja ehdot pysyvät ennallaan. 

Nämä muutokset ovat viimeinen muodollinen vaihe SGS Analytics Finland Oy:n integroinnissa SGS:ään. 

Saat tarvittaessa lisätietoa omalta yhteyshenkilöltäsi. 

Akkreditointi ja luvat

FINAS - SGS Finland Oy on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T071. 

Ruokavirasto - Olemme Ruokaviraston (ent. Eviran) hyväksymä viranomaislaboratorio.

FIMEA - Meillä on FIMEAn toimilupa GMP:n mukaiseen sopimusanalytiikkaan.

Historia

1988
Novalab Oy perustettiin 22.11.1988.

1989
Toiminta alkoi 1.3.1989, jolloin toimitusjohtaja Matti Mäkelä aloitti yrityksen ensimmäisenä työntekijänä. Novalab Oy:n sijaintipaikaksi osui Karkkila, koska Karkkilassa oli toimintaa jo muutamalla Novalab Oy:n sisaryhtiöllä ja vapaata toimitilaa oli tarjolla. Vuoden 1989 keväällä rakennettiin laboratoriotilat Karkkilan keskustassa olevan Yritystalon eli entisen meijerin yläkertaan käyttäen hyväksi meijerin laboratoriotiloja. Heinäkuussa 1989 saatiin analyysitoiminta tiloissa käyntiin ja samalla aloitettiin asiakkaiden hankinta.

1991
Ensimmäinen vakituinen työntekijä palkattiin vuoden 1991 lokakuussa, kun näytemäärät olivat kasvaneet niin paljon, ettei niitä Matti ehtinyt yksin tekemään.

1994
Novalab Oy osti kaupungilta tyhjäksi jääneen vanhainkotikiinteistön. Kiinteistössä tehtiin remonttia kesän 1994 ajan ja syksyllä päästiin muuttamaan isompiin toimitiloihin, joissa laboratorio edelleenkin toimii.

1995
Vuoden 1995 lopussa Novalab Oy osti Karkkilan kaupungilta maidontarkastamon, jonka myötä analyysivalikoimaan tulivat mikrobiologiset analyysit.

1996
Akkreditointi ensimmäisenä yksityisenä elintarvike- ja vesilaboratoriona Suomessa.

1999
Hiilivetyjen kaasukromatografinen analytiikka aloitettiin.

2005
FIMEAn (ent. Lääkelaitos) toimilupa myönnettiin.

2007
Alkuaineanalytiikkaa vahvistettiin hankkimalla ICP-OES.

2011
Novalab Oy osti Finnish Consulting Groupin vesilaboratorion liiketoiminnan. Vesianalytiikkavalikoima laajeni.

2012
Alkuaineanalytiikkaan hankittiin ICP-MS.

2017
Maaliskuussa ALcontrol osti Novalab Oy:n. Heinäkuussa SYNLAB osti ALcontrolin liiketoiminnan.

2018
1.3.2018 Novalabin nimi muuttui SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:ksi.

2021
1.1.2021 SGS osti SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:n. Yrityksen nimi muuttui SGS Analytics Finland Oy:ksi huhtikuussa. 

2023
1.1.2023 SGS Analytics Finland Oy sulautui SGS Finland Oy:öön.