Turvallisuuspalvelut

SGS:n turvallisuuspalvelut kattavat toiminnallisen turvallisuuden ja koneturvallisuuden eri osa-alueet ja menettelyt.

Palvelemme erilaisissa kehitys-, valmistus- ja integraattori- ja käyttäjärooleissa toimivia asiakkaitamme liittyen mm.

  • koneiden, laitteiden ja konelinjojen turvallisuuteen sekä vaatimusten¬≠¬≠¬≠mukaisuuteen
  • turvatoimintoihin koneissa, laitteissa sekä teollisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa
  • turvatoimintojen ja -järjestelmien osiin sekä komponentteihin
piirilevy

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus on turvallisuuden osa-alue, joka riippuu toimintojen oikeasta toiminnasta, potentiaalisesti vaaraa aiheuttavien tilanteiden, prosessien ja laitteiden hallitsemiseksi. Aihe koskettaa tyypillisesti mm. kone- ja laitevalmistajia, mutta myös teollisuuden järjestelmäintegraattoreita sekä komponenttivalmistajia, jotka haluavat helpottaa tuotteiden käyttöä osana kriittisiä järjestelmiä.

Palvelumme alueelle kattavat mm. riippumattoman turvallisuusarvioinnin, koulutukset, analytiikan sekä erilaiset neuvonta- ja tukipalvelut kehitystyöhön ja -prosesseihin.

Toiminnallisen turvallisuuden palvelumme

tuotantorobotti

Koneturvallisuus

Koneiden parissa työskentelevien henkilöiden turvallisuus on monen tekijän summa. Koneiden valmistajan tulee varmistaa turvallisuusvaatimuksien täyttyminen. Koneen omistajan, yleensä työnantaja, tulee varmistaa että käytössä olevat koneet ovat asianmukaisia hankintahetkellä ja koko elinkaaren aikana. Käyttäjän tulee noudattaa koneen valmistajan ja työnantajan turvaohjeita. SGS:n koneturvallisuuspalvelut tarjoaa kaikille osapuolille tukea omien vaatimuksiensa täyttämisessä.

Palvelumme alueelle kattavat mm. vaatimustenmukaisuuden arvioinnit uusille ja käytössä oleville koneille, vaatimusselvitykset, koulutukset, riippumattomat tarkastukset ja tukea riskienarviointiin. 

Koneturvallisuuden palvelumme