Turvallisuuspalvelut

SGS:n turvallisuuspalvelut kattavat toiminnallisen turvallisuuden ja koneturvallisuuden eri osa-alueet ja menettelyt.

Palvelemme erilaisissa kehitys-, valmistus- ja integraattori- ja käyttäjärooleissa toimivia asiakkaitamme liittyen mm.

  • koneiden, laitteiden ja konelinjojen turvallisuuteen sekä vaatimusten¬≠¬≠¬≠mukaisuuteen
  • turvatoimintoihin koneissa, laitteissa sekä teollisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa
  • turvatoimintojen ja -järjestelmien osiin sekä komponentteihin
piirilevy

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus on turvallisuuden osa-alue, joka riippuu turvatoimintojen oikeasta ja oikea-aikaisesta toiminnasta, potentiaalisesti vaaraa aiheuttavien tilanteiden, prosessien ja laitteiden hallitsemiseksi. Toiminnallinen turvallisuus koskettaa tyypillisesti mm. kone- ja laitevalmistajia, mutta myös teollisuuden järjestelmäintegraattoreita sekä kriittisten järjestelmien osien ja komponenttien valmistajia.

Palveluihimme kuuluvat mm. riippumattomat turvallisuusarvioinnit, jotka varmistavat asiakkaidemme tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Tarjoamme asiakkaillemme myös koulutuksia, analytiikkaa ja neuvontapalveluja, joilla tuemme asiakkaita kehitystyössä ja varmistamme riittävän osaamisen ja prosessit menestyksekkääseen kehitystyöhön.

Toiminnallisen turvallisuuden palvelumme

tuotantorobotti

Koneturvallisuus

Koneiden parissa työskentelevien henkilöiden turvallisuus on monen tekijän summa. Koneiden valmistajan tulee varmistaa turvallisuusvaatimuksien täyttyminen. Koneen omistajan, yleensä työnantaja, tulee varmistaa että käytössä olevat koneet ovat asianmukaisia hankintahetkellä ja koko elinkaaren aikana. Käyttäjän tulee noudattaa koneen valmistajan ja työnantajan turvaohjeita. SGS:n koneturvallisuuspalvelut tarjoaa kaikille osapuolille tukea omien vaatimuksiensa täyttämisessä.

Palvelumme alueelle kattavat mm. vaatimustenmukaisuuden arvioinnit uusille ja käytössä oleville koneille, vaatimusselvitykset, koulutukset, riippumattomat tarkastukset ja tukea riskienarviointiin. 

Koneturvallisuuden palvelumme