Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus on turvallisuuden osa-alue, joka riippuu turvatoimintojen oikeasta ja oikea-aikaisesta toiminnasta.

Turvatoiminnot ovat tarpeen erilaisiin prosesseihin liittyvien riskien hallitsemiseksi, kun niitä ei voida kokonaan poistaa - esimerkiksi varastoituneen energian (lämpö, liike, paine ym.) tai prosessiaineiden (kemikaalit) takia, tai koska prosessi itsessään aktiivisesti muokkaa tai siirtää materiaalia. Kriittisen luonteensa johdosta osa-alue on myös tiukasti säännelty ja standardoitu. Palveluillamme varmistat turvatoimintojen, järjestelmien, komponenttien ja niihin sisältyvien ohjelmistojen turvallisuuden ja standardien mukaisuuden.

Toiminnallisen turvallisuuden tarpeet

Toiminnallista turvallisuutta tarvitaan yleisesti mm. seuraavilla teollisilla ja yhteiskunnallisilla alueilla ja toimialoilla.

 • Prosessi- ja energiateollisuus
 • Koneet ja koneautomaatio
 • Raideliikenne, autot ja ajoneuvot
 • Avioniikka, lääkinnälliset laitteet, sähkölaitteet ym.

Toiminnallinen turvallisuus ja siihen liittyvä standardointi asettaa vaatimuksia myös järjestelmissä käytettäville komponenteille ja niiden valmistajille.

Turvatoiminnot

Turvatoiminnot sisältävät yleensä sähköisiä, elektronisia ja ohjelmoitavia elektronisia osia sekä usein myös muun tyyppisiä toimilaitteita, joilla:

 • Mitataan tai havaitaan vaara-tilanne tai häiriö (anturointi),
 • Päätetään toiminnon suorituksesta mittausten perusteella (logiikka)
 • Suoritetaan toiminto (toimilaite).

Turvatoiminnot voivat myös toteuttaa ja edellyttää jatkuvaa oikeaa ja oikea-aikaista toimintaa esimerkiksi osina sähköisiä ohjausjärjestelmiä.

Turvallisuus-arviointi

Riippumaton turvallisuusarviointi osoittaa turvatoimintojen, prosessien ja komponenttien turvallisuuden ja standardien mukaisuuden

Miksi turvallisuusarviointi?

Riippumaton turvallisuusarviointi on useiden toiminnallisen turvallisuuden standardien vaatima menettely, jonka tarkoitus on varmistua saavutetusta turvallisuustasosta ja standardien mukaisuudesta. Arvioijalta vaadittava riippumattomuuden taso riippuu yleisesti järjestelmän kriittisyydestä ja sovellettavasta standardista. Riippumattomana, akkreditoiduna tarkastuslaitoksena arviointimme soveltuu kaikille turvallisuustasoille ja täyttää kaikki alueen standardien vaatimukset.

Akkreditointimme

Toteutamme arviointipalvelut yhteistyössä kansainvälisesti tunnistetun SGS-TÜV Saar:n kanssa, käyttäen arvioijina pääasiassa paikallisia asiantuntijoitamme Suomessa.

 

Palvelu on Saksan DAkkS:n akkreditoima useimmille toiminnallisen turvallisuuden standardeille mukaan lukien:

 • IEC 61508,
 • IEC 61511,
 • IEC 62061,
 • IEC 61800-5-2,
 • ISO 13849,
 • ISO 26262
 • EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159

SGS Fimko on myös EU:n konedirektiivin mukainen ilmoitettu laitos (Notified Body). Olemme ilmoitettu laitos myös muille oleellisille koneturvallisuuteen liittyville direktiiveille mukaan lukien EMC-, PED-  ja RED-direktiivi.

 

Palvelumme

Turvallisuusarviointimme kattavat

 • turvatoimintojen ja -järjestelmien,
 • prosessien ja
 • komponenttien arvioinnin.

Täten palvelu soveltuu niin järjestelmäintegraattoreille ja koneenrakentajille kuin myös komponenttivalmistajille, jotka kehittävät ja valmistavat turvatoiminnoissa käytettäviä komponentteja. Arvioimme myös näihin sisältyviä ohjelmisto-osuuksia. 

Analyysipalvelut

Analyysipalvelumme tukevat turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa

Analyysipalvelumme

Hankkeesta riippuen toiminnallisen turvallisuuden järjestelmien suunnittelu ja toteutus sekä näitä edeltävä vaara- ja riskianalyysi edellyttävät yleensä tekniikoita ja menetelmiä, kuten HAZOP, FTA, ETA, FMEA, FMEDA, Markov-analyysi ym. Menetelmiä tarvitaan mm. vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin sekä turvatoimintojen ja toteutusten analysointiin, optimointiin sekä erilaisten tunnuslukujen ja metriikoiden määritykseen. Esimerkkejä tyypillisesti tarvittavista tunnusluvuista ovat PFH, PFD, HFT, MTTFD, DC/DCavg ja SFF.

SGS Fimkon analyysipalveluita voi käyttää paitsi osana järjestelmien ominaisuuksien laskennallista todentamista myös kehitysaikana ominaisuuksien optimoimiseksi ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Asiakastarpeista riippuen voimme laatia analyysejä itsenäisesti asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella tai esimerkiksi osallistua menetelmäasiantuntijana asiakkaan työpajoihin.

Koulutukset

SGS:n koulutuksilla varmistat henkilöstösi pätevyyden kriittisissä suunnittelutehtävissä

Koulutuspalvelumme

Koulutuspalvelumme perehdyttävät osallistujat  toiminnallisen turvallisuuden ja kone-turvallisuuden keskeisiin käsitteisiin, osa-alueisiin ja käytäntöihin, jotka ovat edellytys onnistuneeseen turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen. Koulutukset toimivat myös standardien edellyttämänä osoituksena henkilökunnan osaamisesta mm. turvallisuusjohtamisessa.
 
Toteutamme koulutuspalvelut yhteistyössä kansainvälisesti tunnistetun SGS-TÜV Saar:n kanssa, käyttäen koulutuksissa Euroopan laajuisesti samaa materiaalia. Yleisiin koulutuksiimme sisältyy osaamista mittaava koe, jonka läpäisystä osallistujat saavat henkilökohtaisen kurssitodistuksen.
 
 • IFSP – Industrial Functional Safety Professional (turva-automaatio ja ohjelmistoturvallisuus, IEC 61508)
 • MFSP – Machinery Functional Safety Professional (koneturvallisuus, ISO 13849, konedirektiivi)
 
Koulutuksia ja työpajoja voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisesti mm. kehitystyössä tarvittaviin tekniikoihin ja menetelmiin mukaan lukien ohjelmistoturvallisuuden menettelyt.
 
Tiedotamme sidosryhmiämme aktiivisesti suunnitelluista koulutuksista ja ajan tasalla olevat tiedot löytyvät myös SGS:n Suomen etusivulta. Vastaamme mielellämme myös koulutuksia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.  

Muut asiantuntijapalvelut

Muut asiantuntijapalvelumme tukevat järjestelmien ja prosessien haluttujen ominaisuuksien ja tavoitteiden saavuttamista

Perusta ratkaisusi analyysiin ja kokemukseen

Tarjoamme asiakkaillemme myös muita toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija- ja neuvontapalveluja, jotka auttavat mm. valinnoissa ja tulkitsemaan erilaisia standardien vaatimuksia. Esimerkkejä osa-alueista, joissa voimme auttaa, ovat

 • valinnat ja vaihtoehtoisuudet tekniikoissa ja kehityksessä, huomioiden järjestelmän suunniteltu kehitys ja ylläpito
 • diagnostiikan ja diagnostisten toimintojen määrittely ja kehitys osana turvajärjestelmiä – elektroniikan diagnosoinnista toimintojen diagnosointiin
 • suunnittelun eri osa-alueiden optimointi analyyseihin ja kokemukseen perustuen 
 • turvallisuussuunnittelu ja ohjelmistoturvallisuus

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja toiminnallisen turvallisuuden palveluistamme, ota yhteyttä asiantuntijaamme: 

Esa Laine
Machinery Safety Specialist