Toiminnallinen turvallisuus

Palvelumme auttavat kehittämään toiminnallista turvallisuutta, varmistaen turvatoimintojen, järjestelmien, prosessien ja komponenttien soveltuvuuden sekä standardien mukaisuuden.

Toiminnallinen turvallisuus on kokonaisturvallisuuden osa-alue, joka riippuu turvatoiminto­jen oikeasta ja oikea-aikaisesta toiminnasta. Toiminnallinen turvallisuus on tarpeen teollisten ja yhteiskunnallisten prosessien riskien hallitsemiseksi, kun niitä ei voida kokonaan poistaa - esimerkiksi niihin liittyvän varastoituneen energian (lämpö, liike, paine) tai prosessiaineiden (kemikaalit) takia, tai koska prosessi itsessään aktiivisesti muokkaa tai siirtää materiaalia.

Kuka toiminnallista turvallisuutta tarvitsee

Toiminnallista turvallisuutta tarvitaan yleisesti mm. seuraavilla alueilla ja toimialoilla.

 • Prosessi- ja energiateollisuus
 • Koneet ja koneautomaatio
 • Rautatieliikenne, autot ja ajoneuvot
 • Avioniikka, lääkinnälliset laitteet, sähkölaitteet ym.

Toiminnallinen turvallisuus ja siihen liittyvä standardointi asettavat vaatimuksia myös toimialoilla käytettäville komponenteille ja edelleen niiden valmistajille.

Turvatoiminnot

Turvatoiminnot sisältävät yleensä sähköisiä, elektronisia ja ohjelmoitavia elektronisia osia, ja usein myös muun tyyppisiä toimilaitteita, joilla:

 1. Mitataan tai havaitaan vaara-tilanne tai häiriö (anturointi),
 2. Päätetään toiminnon suorituksesta (logiikka)
 3. Suoritetaan toiminto (toimilaite).

Turvatoiminnot voivat myös toteuttaa ja edellyttää jatkuvaa oikeaa toimintaa esimerkiksi osina sähköisiä ohjausjärjestelmiä.

Turvallisuus-arviointi

Riippumaton turvallisuusarviointi osoittaa turvatoimintojen, prosessien ja komponenttien turvallisuuden ja standardien mukaisuuden.

Miksi turvallisuusarviointi?

Riippumaton turvallisuusarviointi on useiden toiminnallisen turvallisuuden standardien vaatima aktiviteetti, jonka tarkoitus on varmistaa saavutettu turvallisuustaso. Tarvittava riippumattomuuden taso riippuu yleisesti järjestelmän kriittisyydestä – tarvittavasta turvallisuustasosta. Riippumattoman, akkreditoidun organisaation suorittamana arviointi soveltuu kaikille turvallisuustasoille ja täyttää kaikki alueen standardien vaatimukset.

Akkreditointimme

Toteutamme arviointipalvelut yhteistyössä kansainvälisesti tunnistetun SGS-TÜV Saar:n kanssa, käyttäen arvioijina paikallisia asiantuntijoitamme Suomessa.

 

Palvelu on Saksan DAkkS:n akkreditoima useimmille toiminnallisen turvallisuuden standardeille mukaan lukien:

 • IEC 61508,
 • IEC 61511,
 • IEC 62061,
 • IEC 61800-5-2,
 • ISO 13849,
 • ISO 26262
 • EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159

SGS Fimko on myös EU:n konedirektiivin mukainen ilmoitettu laitos (Notified Body). Olemme ilmoitettu laitos myös muille oleellisille koneturvallisuuteen liittyville direktiiveille mukaan lukien EMC-direktiivi ja RED-direktiivi.

 

Palvelumme

Turvallisuusarviointimme kattavat

 • turvatoimintojen,
 • prosessien ja
 • komponenttien arvioinnin.

Täten palvelu soveltuu niin järjestelmäintegraattoreille ja koneenrakentajille kuin myös komponenttivalmistajille, jotka kehittävät ja valmistavat turvatoiminnoissa käytettäviä komponentteja.

Analyysipalvelut

Analyysipalvelumme tukevat turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja osoittamisessa.

Varmista, että saavutat tavoitteesi

Hankkeesta riippuen toiminnallisen turvallisuuden järjestelmien suunnittelu ja toteutus sekä näitä edeltävä vaara- ja riskianalyysi edellyttävät usein erilaisia tekniikoita ja menetelmiä, kuten HAZOP, FTA, ETA, FMEA, FMEDA, Markov-analyysi ym. Menetelmiä tarvitaan mm. vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin sekä turvatoimintojen ja toteutusten analysointiin, optimointiin sekä erilaisten tunnuslukujen ja metriikoiden määritykseen. Esimerkkejä tyypillisesti tarvittavista tunnusluvuista ovat PFH, PFD, HFT, MTTFD, DC/DCavg ja SFF.

SGS Fimkon analyysipalveluita voi käyttää paitsi osana järjestelmien ominaisuuksien laskennallista todentamista myös kehitysaikana ominaisuuksien optimoimiseksi ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Asiakastarpeista riippuen voimme laatia analyysejä itsenäisesti asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella tai esimerkiksi osallistua menetelmäasiantuntijana asiakkaan työpajoihin.

Koulutukset

SGS:n koulutuksilla varmistat henkilöstösi pätevyyden kriittisissä suunnittelutehtävissä.

Koulutuspalvelumme

Koulutuspalvelumme perehdyttävät osallistujat  toiminnallisen turvallisuuden ja kone-turvallisuuden keskeisiin käsitteisiin, osa-alueisiin ja käytäntöihin, joita tarvitaan mm. turvallisuussuunnittelussa ja -johtamisessa. Koulutukset toimivat myös standardien edellyttämänä osoituksena henkilökunnan osaamisesta mm. turvallisuusjohtamisessa.

Toteutamme koulutuspalvelut yhteistyössä kansainvälisesti tunnistetun SGS-TÜV Saar:n kanssa, käyttäen koulutuksissa Euroopan laajuisesti samaa materiaalia. Yleisiin koulutuksiimme sisältyy osaamista mittaava koe, jonka läpäisystä osallistujat saavat henkilökohtaisen kurssitodistuksen.

 • Automaatio ja ohjelmistoturvallisuus (IEC 61508)
 • Koneturvallisuus (ISO 13849, konedirektiivi)

Koulutuksia ja työpajoja voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisesti mm. kehitystyössä tarvittaviin tekniikoihin ja menetelmiin liittyen.

Muut asiantuntijapalvelut

Muut asiantuntijapalvelumme on tarkoitettu tukemaan järjestelmien ja prosessien haluttujen ominaisuuksien ja tavoitteiden saavuttamista.

Perusta ratkaisusi tietoon

Tarjoamme asiakkaillemme myös muita toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija- ja neuvontapalveluja, jotka auttavat mm. valinnoissa ja tulkitsemaan erilaisia standardien vaatimuksia. Esimerkkejä osa-alueista, joissa voimme auttaa, ovat

 • valinnat ja vaihtoehtoisuudet tekniikoissa ja kehityksessä, huomioiden järjestelmän suunniteltu kehitys ja ylläpito
 • diagnostiikan ja diagnostisten toimintojen määrittely ja kehitys osana turvajärjestelmiä – elektroniikan diagnosoinnista toimintojen diagnosointiin
 • suunnittelun eri osa-alueiden optimointi analyyseihin ja aiempaan kokemukseen perustuen 
 • turvallisuussuunnittelu ja ohjelmistoturvallisuus

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja toiminnallisen turvallisuuden palveluistamme, ota yhteyttä asiantuntijaamme: 

Timo Vepsäläinen
Functional Safety Specialist