Henkilönsuojainpalvelut Suomessa

Henkilönsuojaimena pidetään mitä tahansa tuotetta, joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä yhdeltä tai useammalta vaaralta.

Euroopassa henkilönsuojainten markkinoille saattamista säännellään henkilönsuojainten asetuksella (2016/425). Tämä koskee useimpia turvatuotteita, jotka on tarkoitettu vapaa-aikaan ja urheilutoimintaan sekä ammattikäyttöön.

Kaikkien henkilönsuojainten, jotka kuuluvat direktiivin 2016/425 soveltamisalaan, on täytettävä henkilönsuojaimia koskevassa asetuksessa luetellut ja kuvatut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (Essential Health and Safety Requirements, EHSR).

Vuonna 2019 SGS osti Työterveyslaitoksen (TTL) henkilökohtaisten suojavarusteiden testaus- ja sertifiointiliiketoiminnan.

Akkreditoitua testausta vuodesta 1993

Ensimmäinen askel henkilönsuojainten laadun tarkistamiseksi on testata, täyttääkö tuote asiaankuuluvien standardien vaatimukset. Henkilönsuojaindirektiiville on julkaistu yhdenmukaistettuja standardeja, joiden vaatimusten täyttymisellä voi osoittaa direktiivin EHSR-vaatimusten täyttymisen.

Testausvaatimusten lisäksi yhdenmukaistetut standardit kuvaavat myös käyttäjätietoja ja tuotemerkintöjä koskevia vaatimuksia.

Testauslaboratoriomme tarjoavat kattavia testauspalveluja monenlaisille henkilönsuojaimille:

Suojavaatteet ja -käsineet

 • Mekaaninen testaus
 • Sauman lujuus, vetolujuus, repäisylujuus, veden läpäisevyys, mittamuutokset jne
 • Liekki- ja lämmönkestävyys
 • Huomioväritestit
 • Heijastimet
 • Ei kemiallisen kestävyyden testausta

Suojaavat jalkineet

 • Jalkineiden lujuuden, turvallisuuden, ergonomian ja laatuominaisuuksien mekaaninen testaus
 • Pito-ominaisuudet 
 • Ei varvassuojan testausta, Cr-6:n testausta eikä sulan metallin roiskekestävyyden testausta

Kuulosuojaimet

 • Ydinstandardit EN 352-1, -2, -3
 • Elektroniset ominaisuudet
  • FM-radio
  • aux-in
  • Bluetooth
  • ANR
  • säätyvyys äänitason mukaan, jne.
 • Joustavasti sovellettavissa
 • Mahdollisuus kehittää uusia testausmenetelmiä ominaisuuksille, joilla ei ole olemassa olevaa standardia

 

Putoamissuojaimet

 • Ohjattavat putoamissuojat ja ankkuriköydet
 • Vyöt ja hihnat työasennon tukemiseen tai työntekijän varmistamiseen
 • Koko kehon valjaat
 • Kiinnityslaitteet

 

Vedessä ja veden lähellä käytettävät suojaimet

 • Pelastusliivit ja kelluntavarusteet (PFD), uppopuvut, sukelluspuvut
 • Mekaaniset testaukset ja materiaalitestaukset
 • Vedessä toimiminen
 • SOLAS
  • pelastusliivit
  • uppopuvut
  • lämpösuojat

Suojavarusteet käsikäyttöisten moottorisahojen käyttäjille

 • Viiltosuojainten mekaaniset ja ergonomiset ominaisuudet
 • Vaatteet ja käsineet
 • Jalkineet

Hengityksensuojaimet ja maskit

 • Kirurgiset maskit
 • Hengityssuojaimet
 • Kansanmaskit/Kankaiset maskit

SGS Fimko Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Tämä tarkoittaa, että maskilaboratoriomme Helsingissä voi suorittaa akkreditoidusti testejä standardien EN 149 (puolinaamarit), EN 14683 (kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet) ja CWA 17553 (kansanmaskit) mukaisesti. 

Lue lisää globaaleista hengityksensuojainten testaus- ja sertifiointipalveluistamme.

Muut henkilönsuojaimet

 • Liukuesteet
 • Jääpiikit
 • Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ja käsineet, lukuun ottamatta isku- ja hankaustestejä
 • Jääkiekiekon kenttäpelaajan suojaimet
 • Urheilussa käytettävät suojaimet, lukuun ottamatta isku- ja hankaustestejä

 

Sertifiointipalvelumme henkilönsuojaimille:

Suojavaatetus ja -käsineet

 • Huomiovaatteet ja näkyvyyttä parantavat varusteet
 • Sateelta ja kylmältä suojaava vaatetus
 • Suojavaatetus kuumuutta ja liekkejä, valokaarta ja kemiallisia riskejä vastaan, hitsaajan suojavaatetus, antistaattinen suojavaatetus
 • Polvisuojat
 • Käsineet mekaanisia, kylmiä, termisiä ja kemiallisia riskejä vastaan
 • Ballistiset suojavarusteet
 • Moduulin C2/D vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut kategorian III vaatteille ja käsineille

 

Suojajalkineet

 • Turvajalkineet
 • Työjalkineet
 • Jalkineet palomiehille
 • Jalkineet hitsaustyöhön
 • Jalkineet valimotyöhön
 • Moduulin C2/D vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut kategorian III jalkineille

Kuulosuojaimet

 • Kuulosuojaimet, korvatulpat, kypärään asennetut kuulosuojaimet
 • Passiiviset ja aktiiviset tuotteet
 • Erilaiset sähköiset ominaisuudet
 • Moduulin C2/D vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut

 

Putoamissuojaimet

 • Ohjattavat putoamissuojat ja ankkuriköydet
 • Vyöt ja hihnat työasennon tukemiseen tai työntekijän varmistamiseen
 • Koko kehon valjaat
 • Kiinnityslaitteet
 • Moduuli C2 vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut

Vedessä ja veden lähellä käytettävät suojat

 • Pelastusliivit ja kelluntavarusteet (PFD)
 • Uppopuvut
 • Sukelluspuvut
 • Moduulin C2/D vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut kategorian III tuotteille (pelastusliivit)

Suojavarusteet käsikäyttöisten moottorisahojen käyttäjill

 • Vaatteet
 • Käsineet
 • Jalkineet

Hengityksensuojaimet

 • Suodattavat puolinaamarit, hengityksensuojaimet
 • Puoli- ja kokonaamarit
 • Moottorikäyttöiset suodatinlaitteet
 • Suodattimet
 • Moduulin C2/D vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut

Lue lisää globaaleista hengityksensuojainten testaus- ja sertifiointipalveluistamme.

Muut henkilönsuojaimet

 • Liukuesteet
 • Jääpiikit
 • Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet
 • Moottoripyöräilijöiden käsineet
 • Jääkiekon kenttäpelaajien suojaimet

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) vaaditaan aina

Asetus (EU) 2016/425 luokittelee kaikki henkilönsuojaimet kolmeen riskiluokkaan - I, II ja III – sen mukaan kuinka vakavalta riskiltä suojain käyttäjäänsä suojaa. Kuuluipa tuote mihin tahansa kategoriaan, valmistajan on esitettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity, DoC). Sertifiointivaatimukset vaihtelevat riskiluokasta riippuen omasta ilmoituksesta tyyppitarkastukseen. Sertifioinnin jälkeen vaatimukset täyttäviin tuotteisiin on liitettävä CE-merkki.

Tarjoamme EU-tyyppitarkastustodistuksen moduulin B mukaisesti luokan II ja III tuotteille ilmoitetun laitoksemme kautta (SGS Fimko Oy, NB No. 0598).

Tarjoamme myös vuosittaisia tehdasauditointeja moduulien C2 ja D mukaisesti kategorian III tuotteille

Miksi valita henkilönsuojainten testaus ja sertifiointipalvelut SGS:ltä?

SGS Fimko Oy on Pohjoismaiden merkittävin henkilökohtaisten suojavarusteiden testaus-, sertifiointi- (EU-tyyppitarkastus-) ja laadunvarmistuspalvelujen tarjoaja.

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus henkilönsuojainten testaamisesta ja sertifioinnista. Tarjoamme yhden luukun ratkaisuja, joiden avulla täytät henkilönsuojainten testaus- ja sertifiointivaatimukset.