Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n itsenäiset raideteollisuuden vaatimustenmukaisuuspalvelut: varmista raideteollisuuden pakollisten, vapaaehtoisten tai sopimusmääräysten täyttyminen käyttämällä nimetyn laitoksen (DeBo, Designated Body) suorittamia vaatimustenmukaisuuspalveluita.

Kuljetusyhtiöiden, raidekalustoyritysten, valmistajien, tavarantoimittajien ja käyttäjien on noudatettava monia erilaisia raideteollisuutta koskevia määräyksiä. Nimettynä laitoksena (DeBo) tarjoamme itsenäiset vaatimustenmukaisuuspalvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi suunnitelmien, valmistuksen, kunnossapidon ja käyttötoimintojen tarkastukset ja arvioinnit sekä vaatimustenmukaisuuden varmistaminen raideteollisuuden pakollisten, vapaaehtoisten tai sopimusmääräysten sekä standardien mukaisesti.

Miksi kannattaa valita SGS:n itsenäiset raideteollisuuden nimetyn laitoksen vaatimustenmukaisuuspalvelut?

Palvelumme:

  • Varmistamme, että yrityksesi suunnitelmat, valmistus- ja kunnossapitokäytännöt sekä käyttötavat täyttävät pakolliset, vapaaehtoiset tai sopimusmääräykset
  • Tarjoamme itsenäiset tarkastuspalvelut valmistajan omien tarkastusprosessien lisäksi
  • Vaatimustenmukaisuutta koskevien puutteiden kartoittaminen ja parannusehdotukset sekä optimointitoimet, joilla varmistetaan tuotteiden ja prosessien paras laatu

Raideteollisuuden luotettavat ja itsenäiset nimetyn laitoksen vaatimustenmukaisuuspalvelut maailman johtavalta yritykseltä

Vuonna 2011 SGS hankki omistukseensa Correl Railin, joka on johtava raideteollisuuden palvelujen tarjoaja ja ainoa täysin itsenäinen Britanniasta käsin toimiva ilmoitettu laitos. Yritysoston ansiosta pystymme tarjoamaan kattavat palvelut koko raideteollisuudelle. Osallistumme aktiivisesti myös eurooppalaisen rautatiekaluston sertifiointityön kehittämiseen kuulumalla kansallisiin komiteoihin ja toimimalla ilmoitettujen laitosten rautatiekaluston aliryhmän teknisessä sihteeristössä.

Globaalin verkostomme ansiosta voimme tarjota raideteollisuuden arviointi- ja tarkastuspalveluja kaikkialla maailmassa.

Toimimme Rail Safety and Standards Boardin valtuuttamana raideteollisuuden tarkastuslaitoksena (RISAB, Railway Industry Supplier Approval Body).

Itsenäiset raideteollisuuden valtuutetun laitoksen (DeBo) vaatimustenmukaisuuspalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

  • Suunnitelmien, valmistus- ja kunnossapitokäytäntöjen sekä käyttötasojen itsenäiset vaatimustenmukaisuustarkastukset pakollisten, vapaaehtoisten ja sopimusmääräysten mukaisesti
  • Valtuutetun laitoksen palvelut Isossa-Britanniassa (EY-direktiivin 2008/EY mukaisesti)
  • Pakollisia määräyksiä koskevat hallintapalvelut (esim. lukitukset, laajeneminen, tarkastukset ja arvioinnit)
  • Suunnittelukatselmukset ja prosessinhallinta

Lisätietoja SGS:n itsenäisistä raideteollisuuden nimetyn laitoksen palveluista saat ottamalla yhteyttä suoraan meihin.