Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n auton materiaalikoostumuksen testaus – mukaan lukien iskunkestävyystestit ja Izodin iskukokeet – auttaa sinua täyttämään lakisääteiset vaatimukset koskien turvallisuutta ja muita kriteereitä.

Auton materiaalien testaus on välttämätöntä, sillä se auttaa parantamaan kuljettajan ja matkustajien turvallisuutta sekä osoittamaan komponenttien ja/tai koko ajoneuvon kestävyyden. Suoritamme vetolujuustestejä ja suuren venymisnopeuden testejä (esim. iskunkestävyystestejä) varmistaaksemme oleellisten toimialastandardien vaatimustenmukaisuuden. Näihin standardeihin sisältyvät Deutsches Institut für Normungin tai Saksan standardointi-instituutin julkaisemat testit (esim.

DIN 53435 – muovien testaus taivuttamalla, iskunkestävyydellä).