Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Pienillä, kontrolloimattomilla vaihteluilla autojen katalyyttien platinaryhmän metalleilla (PGM) tehdyissä pinnoituksissa voi olla haitallinen vaikutus katalyyttiseen tehoon ja huomattava vaikutus taloudellisiin sopimuksiin.

SGS on autokatalyyttianalyysien ja katalyyttipinnoitteiden ominaisuusmäärityksien johtava maailmanlaajuinen tarjoaja. Tarjoamme erittäin tarkkoja kolmannen osapuolen palveluja katalyyttien valmistajille, ostajille, myyjille ja tutkijoille autokatalyyttialalla.

SGS:n asiantuntijat ymmärtävät PGM:n arvon katalysaattorien osien valmistuksessa sekä pinnoitteen laadun tärkeyden. Kemistimme ja mineralogimme käyttävät fire assay -menetelmää ja pyyhkäisyelektronimikroskopiaa PGM:n laadun ja määrän määrittämiseen sekä materiaalien PGM-pinnoitteiden käyttötietojen varmistamiseen.

Autovalmistajat

SGS tarjoaa kolmannen osapuolen autokatalyyttimateriaalien ja valmistuslaadun analyysejä autovalmistajille. Takaamme, että katalysaattorien substraateissa käytetty platina, palladium ja rodium täyttävät tarkat laadunvarmistuskriteerit.

Metallianalyysi ei aina yksin vahvista, että katalyytti toimii määrityksien mukaan. SGS on kehittänyt optisia ja elektronisia kuvausvälineitä, joilla voidaan mitata tarkasti lopullisen osan teho. Kyseiset välineet mittaavat tärkeimmät pinnoitteen laatuindikaattorit, kuten solun seinämän paksuuden, pinnoitusmäärän ja sen paksuuden. Kiinnitämme erityistä huomiota pinnoitteen vikoihin, kuten sen paksuusvaihteluihin, aukkoihin/imuonteloihin, halkeamiin ja kupliin.

SGS voi myös suorittaa laadunvalvontatarkastuksia tällä hetkellä käytössä oleviin osiin sekä arvioida tällä hetkellä markkinoilla olevat katalysaattorit eri laatutuotteiden arvioimiseksi. 

Autokatalyyttien valmistajat

SGS tukee katalyyttien valmistajia määrittämällä PGM-sisällön ja koostumuksen, kehittämällä metallien talteenoton prosessikaavioita, vahvistamalla analyyttiset tulokset, suorittamallla prosessiauditointeja ja tarjoamalla tarkistusanalyysipalveluja.

Voit luottaa analyyttisiin testituloksiimme ja laboratorioissamme suoritettuihin SEM-kuvauksiin, jotka vahvistavat toimittajien toimittaman materiaalin laadun ja pinnoituksen toimivuuden. Asiantuntijatiimimme voivat myös vahvistaa katalysaattorien laadun ja tehon laboratorioissamme.

Autokatalyyttien tutkimus- ja kehitysryhmät

SGS tarjoaa luottamuksellisen ja luotettavan erikoismateriaalien analyysituen ryhmille, jotka osallistuvat uusien autokatalyyttikoostumuksien ja -tekniikoiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Meillä on laitteistot ja kokemus täydellisten toiminnallisten ja laatuarviointien suorittamiseen.

Autokatalyytin kierrätys

SGS on maailman johtava PGM-uuttotekniikoiden tarjoaja. Tarjoamme pitkälle kehittyneitä uuttotekniikoita, mukaan lukien PLATSOL, autoalan kierrättäjien tueksi PGM:n ottamiseksi talteen kustannustehokkaasti käytetyistä katalysaattoreista.

Autokatalyytin testauspalvelut

SGS on johtava autoteollisuuden katalyyttien testaaja. Jos autokatalyytit kuuluvat toimialaasi, voit luottaa kolmannen osapuolen arviointi-, analyysi- ja kuvauspalveluihimme.