Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS testaa kokonaisia ajoneuvoja ja komponentteja varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden kansainvälisten romuajoneuvo (ELV) -direktiivien kanssa. Näihin kuuluvat Euroopan unionin direktiivi 2000/53/EC sekä Kiinaa, Japania ja Koreaa koskevat direktiivit.

Direktiivit kannustavat kokonaisten ajoneuvojen ja komponenttien valmistajia suunnittelemaan tuotteita uudelleenkäyttö ja kierrätys mielessä pitäen. Lainsäädäntö rajoittaa myös tiettyjen aineiden käyttöä, kuten lyijyn, elohopean, kadmiumin, kromin (VI) ja – tietyissä tapauksissa – myös bromattujen palonsuoja-aineiden, kuten polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) ja polybromatun bifenyylieetterin (PBB) käyttöä.

Suoritamme viimeisimpää teknologiaa käyttäen käyttöiän lopun testejä, jotka ovat tarpeeksi herkkiä havaitsemaan jopa vähäiset määrät näitä aineita. Ja maailmanlaajuisen verkostomme ja standardisoitujen testausmenetelmien ansiosta pystymme suorittamaan nämä palvelut missä tahansa sijainnissa ja missä tuotannon vaiheessa tahansa.

Tarjoamme myös konsultointia kemiallisesta analytiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta. Pystymme esimerkiksi testaamaan aineita, jotka sisältyvät Global Automotive Declarable Substances List (GADSL) -listaan, ja lisäämään ylimääräisen turvallisuustason prosesseihisi. Lisäksi voimme auttaa yritystäsi hallinnoimaan SVHC-aineita (Substances of Very High Concern) noudattamalla Euroopan unionin kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevia määräyksiä.

Spesialistimme voivat myös tarjota tiedonhallintaratkaisuja ja -konsultointia koskien Kansainvälistä materiaalitietokantajärjestelmää (International Material Database System, IMDS) ja Kiinan automateriaalien tietokantajärjestelmää (China Automotive Material Database System, CAMDS) tai muuta raportointiformaattia. Meillä on laitteistot, joilla voimme hoitaa tietokantatoimitukset puolestasi ja pysyä ajan tasalla lainsäädännön muutoksista. Tämä säästää yritykseltäsi aikaa ja auttaa varmistamaan jatkuvan vaatimustenmukaisuuden.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten ELV-palvelumme voivat auttaa homologaation kanssa ja vähentää toimintasi ja tuotteidesi vaikutusta ympäristöön.