Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

VDA 6.3 -prosessiauditoinnit – optimoi organisaatiosi ja toimitusketjun prosessit sekä ota prosessiriskit hallintaan.

VDA 6.3 on VDA-QMC:n ja Saksan autoteollisuuden kehittämä, prosesseihin perustuva perusteellinen auditointityökalu, joka on tarkoitettu tuotteita tai palveluita autoalalle toimittaville organisaatioille. Vuonna 2016 julkaistussa kolmannessa versiossa prosessin auditointityökalua päivitettiin käytännöllisemmäksi ja vastaamaan paremmin IATF 16949:2016 -vaatimuksia.

Kaikki autoalan organisaatiot voivat käyttää VDA 6.3 -standardia prosessien auditointityökaluna liiketoiminnan laajuudesta riippumatta. Yritys voi keskittyä esimerkiksi

  • toiminnallisten järjestelmien ja tuotteiden tutkimus- ja kehitystyöhön
  • tuotteiden kokoonpanoon käyttämällä erilaisia prosessi- tai valmistustekniikoita sekä palveluita.

Sitä käytetään laajalti, ja samanlaisia standardeja on käytössä muilla toimialoilla.

Miksi kannattaa valita SGS:n VDA 6.3 -prosessiauditoinnit?

Prosessien auditointityökalujen avulla tunnistetaan keskeiset ongelmat ja/tai poikkeamat sekä niiden syyt, niin että voit laatia niiden ratkaisemiseksi toimintasuunnitelmat aikatauluineen ja vastuualueineen. Tämä auttaa kehittämään ja optimoimaan prosesseja, joka vuorostaan vahvistaa organisaatiosi huippuosaamista.

Työkalua voidaan soveltaa tuotteen koko elinkaareen riippumatta sen sijainnista toimitusketjussa. Yksittäisen prosessin keskeiset ominaisuudet saadaan selville tarkasti suunnattujen kysymysten avulla. Kvantitatiivinen arviointijärjestelmä ja menetelmät tuottavat mitattavissa olevia tuloksia.

Maailman johtava auditointipalveluiden tuottaja

Tarjoamme VDA 6.3 -auditointeja kaikkialla maailmassa tukeaksemme sisäisiä prosessejasi sekä varmistaksemme toimitusketjujesi vaatimustenmukaisuuden. Lisäksi tarjoamme erityisauditointeja:

  • Kerrostettuja prosessiauditointeja
  • Mahdollisten toimittajien auditointeja
  • Lanseerausta edeltävän valmiuden auditoinnit

Räätälöimme auditointiohjelmat vaatimustesi täyttämiseksi.

Kokeneet auditoijamme tarkastavat toimintasuunnitelmasi soveltuvuden riskienhallinnan näkökulmasta, seuraavat käyttöönottoa ja varmistavat, että virheitä ei toisteta.

Auditointimme ovat neutraaleja, joten ne eivät aiheuta intressiristiriitoja eivätkä sisäisen tai toimittajan teknologiavuotojen vaaraa.

Auttamalla sinua rakentamaan järjestelmällisen jatkuvien ja säännöllisten auditointien prosessin parannustoimineen varmistamme, että organisaatiosi ja toimitusketjusi pysyvät kestävinä ja kilpailukykyisinä.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä meihin.