Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tekemät takuuauditoinnit parantavat asiakastyytyväisyyttä. Ne auttavat vähentämään ja hallitsemaan takuukorjauskustannuksia sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Valmistajat luottavat siihen, että jälleenmyyjäverkosto noudattaa takuuehtoja. Takuuongelmat aiheuttavat hankaluuksia, jotka puolestaan voivat tehdä asiakkaista tyytymättömiä. Näiden ongelmien välttämiseksi jälleenmyyjäverkoston tulee sitoutua monimutkaiseen kolmi- tai nelisuuntaiseen tietojen, osien, palvelujen ja maksujen siirtoihin. Hyvin toimiva takuuprosessi voi tehdä takuukorjauksista liiketoimintamahdollisuuksia.

Siksi takuuauditoinneissamme tutustutaan kaikkiin jälleenmyyjän tarjoamiin huoltopalveluihin, huoltamsieen ja kaikkien siihen liittyvien prosessien tehokkuuteen. Pystymme tunnistamaan ja selvittämään kaikki takuuongelmat, kuten tuhlailevaisuuden, kun auditointiohjelmassa

 • jälleenmyyjät luokitellaan valmistajan tai SGS:n määrittämien tunnuslukujen perusteella
 • takuukorjausvaatimukset analysoidaan SGS:n autoCARS-ohjelmiston avulla ja auditoinnin tarpeet analysoidaan 
 • toimitilat, prosessit, menettelyt ja tekniset ongelmat auditoidaan paikan päällä
 • vakiokorjausohjeiden noudattaminen takuukorjauksissa analysoidaan
 • epäyhteneväisyydet ja ohjeidenvastaisuudet tunnistetaan
 • ohjeiden noudattamatta jättäminen saadaan selville
 • raportointiin perehdytään
 • kehittymistä seurataan.

Kun kustannuksiin perehdytään, voidaan välttää tuhlaavaisuus, prosesseja voidaan virtaviivaistaa ja asiakaiden tuotemerkistä saamaa kokemusta estetään tahraantumasta. Tällöin voit valvoa jälleenmyyjien takuukorjauslaskutusta tehokkaammin ennakkomaksujen hyväksymisen, maksamisen jälkeisen auditoinnin tai pistokokeiden avulla.

Palvelumme kattaa autoalan koko takuuketjun:

 • Takuuprosessit, konsultointi ja koulutus
 • Ennakkovaltuutuksen tuki
 • Maksamisen jälkeiset takuukorjausvaatimusten tarkastukset
 • Takuihin liittyvät konsultointipalvelut
 • Muodolliset takuuauditoinnit

SGS:n takuuauditointien edut

Annamme käyttöösi palvelun, jonka avulla takuuauditointi tehostuu. Takuuauditoijillamme ja autojen takuuneuvojillamme on syvällinen tekninen kokemus autoalalta sekä valmistajien prosesseista ja menettelyistä. Mukautamme takuuauditoinnit tarkalleen organisaatiosi tarpeisiin kokemuksemme avulla.

Auditointimme toimivat vaihtoehtoisena menetelmänä valvoa jälleenmyyjien toimintaa. Ne auttavat löytämään oikean tasapainon auditointien, ennakkovaltuutuspalveluiden ja takuukorjausten pistokokeiden välillä.

Saat lisätietoja SGS:n takuuauditointipalveluista ottamalla meihin yhteyden.