Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tekemillä standardien auditoinnilla varmistetaan, että myyjät ja myynnin jälkeiset palvelut noudattavat organisaatiolle määrittämiäsi standardeja.

Standardien auditoinnit eli jakeluverkon eheysauditoinnit perustuvat EU:n vuoden 2013 ryhmäpoikkeusasetukseen, jonka perusteella eurooppalaiset autonvalmistajat saivat ajoneuvojen jakelujärjestelmät hallintaansa. Muilla alueilla noudatetaan paikallisia standardeja ja määräyksiä.

Auditoijamme ovat tehokkaita. He tuntevat ajoneuvojen jakelualan perusteellisesti. He ymmärtävät myyjien prosessit ja alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) vaatimukset, kuten myyjien hallintaohjemistot, korjaustyökalut ja -laitteet ja elektroniikkalaitteiden diagnostiset testit. Auditointiryhmämme suorittavat uusien rekisteröijien arviointeja sekä tarkastusarviointeja, joissa keskitytään

 • visuaaliseen identiteettiin, kuten faktat ja toimitilojen kuvaus
 • Laitteistot
 • hinnoitteluun ja rahoitukseen
 • koeajoihin tai esittelyihin
 • henkilöihin ja koulutukseen
 • henkilöstöön sekä myynti- ja myynninjälkeiskoulutukseen
 • toimintaan ja työn laatuun
 • ammattitaitoon (esimerkiksi myynti, myynninjälkeinen palvelu ja tuki)
 • IT-työvälineet ja -järjestelmät
 • taloudellinen vakaus
 • toimitilojen ja kiinteistön arvo.

Ennen vierailemista valitsemissasi toimipaikoissa laadimme auditointikriteerit, joista sovitaan yhdessä. Niiden täyttyminen tai täyttymättä jääminen arvioidaan. Lisäksi on mahdollista arvioida prosentuaalinen täyttyminen, jos esiintyy poikkeamia.

Miksi kannattaa valita SGS:n tekemä standardien auditointi?

SGS.n tekemä standardien auditointi perustuu paikan päältä kerättyihin kvantifioimiskelpoisiin tietoihin. Kun tiedot ja trendit analysoidaan, virheellisyydet karsitaan pois, joten jälleenmyyjäverkostoa voidaan verrata kilpailijoihin. Näin saat käyttöösi tarvittavat tiedot, jotta pysyt muiden edellä. Auditointituloksia voidaan käyttää myös juridisina todisteina, jos sopimus on irtisanottava.

Tärkeimmät edut:

 • Ainutlaatuinen maailmanlaajuinen verkostomme on käytettävissäsi.
 • Globaalisti yhdenmukainen palvelu auttaa vertaamaan kilpailijoihin.
 • Mukautetut ratkaisut vastaavat projektisi tarpeita.
 • Kehittyneet IT-ratkaisumme tuottavat reaaliaikaisen katsauksen tuotemerkkisi olemuksen esittelemiseen kaikilla maantieteellisillä alueilla tavoitteidesi mukaisesti.

Olemme hyväksytty sertifioija useimmille ISO-standardeille, joten standardien auditointimme voidaan yhdistää osaksi ISO 9001 -auditointeja. Lisäksi ohjelmaan voi kuulua seurantakäyntejä. Yksilöllinen ja liiketoiminnan arviointi voidaan laajentaa globaaliksi.

Saat lisätietoja SGS:n autoalan standardien auditointipalveluista ottamalla meihin yhteyden.