Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n myynnin palkitsemisen auditointi auttaa valmistajia hallitsemaan myynnin palkitsemissuunnitelma ja välttämään liialliset kustannukset.

Myynnin palkitsemisen säännöt ovat usein monimutkaisia ja mahdollisesti päällekkäisiä, joten virheet ja jopa petokset ovat mahdollisia. Palkitsemisen auditoiminen auttaa tunnistamaan ja estämään alennuskampanjoiden käyttämisen väärin vahingossa tai tahallisesti sekä hallitsemaan valmistajan ja jälleenmyyjien välisiä rahavirtoja. Arvioimme alennusvirtojen vaikutukset ja autamme korjaamaan tehottoman palkitsemisen.

Käytössämme on kokenut autoauditointitiimi, jonka tarjoamat auditointipalvelut kattavat kaiken palkitsemisen. Saamme selville myyntikampanjoiden ja alennusten ylimitoittamisen

 • tunnistamalla auditoitavat jälleenmyyjät tilastollisin perustein
 • tunnistamalla määrävälein auditoitavat alennukset.
 • Auditointien suunnitteleminen
 • Myyntisopimusten auditoiminen paikan päällä
 • Alennuskäytäntöjen ja niiden ohjeidenmukaisuuden verifiointi
 • Todisteiden kerääminen ja validoiminen
 • Poikkeavuuksien, epäyhteensopivuuksien ja ongelman syyn tunnistaminen
 • Hyväksyttyjen poikkeamien tunnistaminen
 • Raportointi
 • Jälkiveloitukset
 • Kehittymisen seuranta

Palkitsemisen auditointiohjelman ottaminen käyttöön tuo tullessaan kustannussäästöjä heti, koska ohjelma toimii ennaltaehkäisevästi. Auditoijamme keräävät todisteita alennusten myöntämisestä kaupallisten periaatteidenne mukaisesti tai osana kampanjoita mutta myös jälleenmyyjien epäasiallisesta toiminnasta, jotta voit toimia. Lisäkis jälleenmyyjät oppivat tuntemaan valmistajan alennuskäytännöt tarkemmin, joten ne selkeytyvät.

SGS:n myynnin palkitsemisen auditoinnin edut

Hyödynnä autoalalta saamamme kokemukset, jotta

 • näet palkitsemisrakenteen selkeästi
 • voit arvioida palkitsemisesta ja alennuksista aiheutuvia kokonaiskustannuksia
 • näet, kuinka tärkeää on puuttua palkitsemisen vaatimiseen väärin perusteiden
 • yksittäisiä jälleenmyyjiä estetään väärinkäyttämästä palkitsemista.

Koko organisaatiosi hyötyy kustannuskurin tehostumisesta sekä valmistajan ja jälleenmyyntiverkoston välisen luottamuksen kohenemisesta.

Saat lisätietoja SGS:n myynnin palkitsemisen auditointipalveluista ottamalla meihin yhteyden.