Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, jotka he tarvitsevat kestävään tapahtumien hallintaan tarkoitettuja järjestelmiä (SEMS) standardin ISO 20121 mukaisesti tarkastaessaan.

ISO 20121 -standardin käyttöönotto auttaa tapahtumia järjestäviä organisaatioita, järjestyspaikkoja ja vastaavia toimitusketjuja parantamaan kestävään hallintaan liittyviä toimintatapojaan.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • kuvata sisäisen tarkastajan tehtävät ja sisäisen tarkastuksen osuutta SEMS-järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä ISO 20121 -standardin mukaisesti
  • selostaa ISO 20121 -standardin tarkoituksen ja rakenteen
  • suunnitella ja valmistautua sisäiseen tarkastukseen sekä kerätä tarkastusaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin sekä tietoihin
  • kirjoittaa tosiasioihiin perustuvia tarkastusraportteja, joiden avulla voidaan parantaa SEMS-järjestelmän tehokkuutta
  • ehdottaa tapoja, joilla korjaustoimenpide voidaan verifioida

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Huomaa: Osallistujien tulisi tuntea edeltävästi ISO 20121 -standardin perusteet sekä ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvät asiat.

Ota SGS:ään yhteyttä jo tänään ja kerromme lisää siitä miten yrityksesi voi hyötyä sisäisen tarkastuksen SGS ISO 20121 -koulutuksesta.