Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot kestävään tapahtumien hallintaan tarkoitettujen järjestelmien (SEMS) tehokkaaseen käyttöönottoon ISO 20121 -standardin edellyttämällä tavalla.

ISO 20121 -standardi määrittelee kestävän tapahtumien hallintajärjestelmän sertifiointia koskevat määritelmät.

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

  • tietävät miten SEMS-järjestelmä otetaan käyttöön ja miten sitä kehitetään
  • tunnistavat olennaisimmat kestävään kehitykseen vaikuttavat asiat johtamissyklin eri tasoilla
  • tietävät miten kaikki oleelliset sidosryhmät otetaan mukaan toimintaan
  • ovat perehtyneet toimitusketjun arviointiin ja ohjausmenetelmiin

Tämä kaksisuuntainen koulutus pohjautuu tapaustutkimusmateriaaleihin ja käytännön harjoituksiin.
Huomaa: Osallistujien tulisi tuntea edeltävästi ISO 20121 -standardin perusteet sekä ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvät asiat.

Ota yhteyttä SGS:n asiantuntijaan saadaksesi lisätietoja SGS:n ISO 20121 -käyttöönottokoulutuksesta.