Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tämä koulutus on suunniteltu auttamaan kestävien tapahtumien selostamisessa sekä sisäistämään kestävien tapahtumien hallintajärjestelmän (SEMS) asettamat vaikutukset, jotka perustuvat ISO 20121 -standardiin.

Tapahtumat vaikuttavat ympäristöön ja talouteen useilla tasoilla, muun muassa veden kulutuksessa, kiinteiden jätteiden syntymisessä ja energiankulutuksessa sekä biologiseen monimuotoisuuteen, työllisyyteen ja alihankkijoiden valintaan kohdistuvien vaikutusten kautta. ISO 20121 -standardi määrittelee kestävän tapahtumien hallintajärjestelmän sertifiointia koskevat määritelmät.

Koulutus toimii johdantokurssina kaikille C-TPAT-ohjelman kehityksessä, käyttöönotossa ja hallinnassa työskenteleville. Mikäli suunnittelet osallistuvasi myös muuhun koulutukseen, kuten esimerkiksi ISO 20121 -käyttöönottokoulutukseen tai sisäisille tarkastajille suunnattuun SEMS-koulutukseen, tämän kurssin aikana saat perustiedot ja taidot ISO 20121-standardista, mikä luo pohjan tarvittavan tarkastuspätevyyden kehittämiselle.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista. Koulutukseen osallistuvilta ei odoteta edeltävää kestävän tapahtumien hallintajärjestelmien tai ISO 20121-standardin tuntemusta.

Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään ja pyydä lisätietoja siitä miten yrityksesi voi hyötyä ISO 20121 tietoisuuskoulutuksesta.