Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus on suunniteltu antamaan osallistujille tiedot ja taidot yhteiskuntavastuun työkalujen ja standardien parhaista käytännöistä.

Tämän päivän liiketoiminnassa on entistä tärkeämpää hallita ja käsitellä tehokkaasti sidosryhmien odotuksia, kestävyysraportointia, varmennusprosesseja ja mahdollisuutta soveltaa AA 1000 -periaatteita ja -raportointiohjeita. Tämän viisipäiväisen koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille selkeä käsitys kaikista näistä alueista, ja koulutus on tarkoitettu yhteiskuntavastuun raporttien laatimisesta vastaaville ja siihen liittyvien konsultointipalvelujen tarjoajille.

Koulutuksessa on neljä moduulia, jotka voidaan suorittaa erikseen tai eri yhdistelminä: Kaikkien neljän moduulin jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät yhteiskuntavastuun, kestävän kehityksen, raportoinnin, varmennustyökalujen ja -standardien prosessit sekä yhteyden ydinliiketoiminnan käytäntöihin
  • voivat osoittaa seuraavien periaatteiden ja standardien soveltamisen: AA1000 -varmennusstandardi (AA1000AS), sidosryhmien huomioimisen standardi (AA1000SES) sekä muut aiheeseen liittyvät standardit ja raportointiohjeet (esim. GRI G3, ISAE3000 ja ISO 26000).
  • Osallistuja toimii varmennusasiantuntijana, joka soveltaa sidosryhmien osallistamisen, olennaisuuden ja sidosryhmien odotuksiin vastaamisen periaatteita kestävän kehityksen raportin arvioinnissa.

Koulutuksen suorittaminen antaa osallistujalle kestävän kehityksen varmennuksen perustason CSAP-kelpoisuuden (Associate Level of Certified Sustainability Assurance Practitioner).

Ota yhteyttä SGS:n asiantuntijaan ja pyydä lisätietoja SGS:n tarjoamasta yrityksen yhteiskuntavastuun koulutuksesta.