Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tutustu tällä kurssilla standardin ISO 37001:2016 perusrakenteeseen, soveltamisalaan, periaatteisiin ja hallintaan.

Standardi ISO 37001 määrittelee lahjonnan vastaisen toiminnan hallintajärjestelmälle (Anti-Bribery Management System, ABMS) asetettavat vaatimukset sekä opastaa suunnittelemaan, ottamaan käyttöön sekä ylläpitämään, arvioimaan ja parantamaan sitä. Tässä koulutuksessa osallistujat saavat yleiskatsauksen standardiin perustuvasta ABMS-järjestelmästä ja oppivat ymmärtämään sitä perustasolla.

Kurssin sisältö

ISO 37001:2016 -koulutuksemme sisältää seuraavat aiheet:

  • Johdanto lahjonnan vastaisen toiminnan hallintajärjestelmiin ja standardiin ISO 37001:2016
  • ABMS-järjestelmien perusteet
  • Yleiskatsaus standardiin ISO 37001, sen rakenteeseen ja lausekkeisiin
  • Hyvä hallintotapa, parhaat käytännöt ja seuraukset

Suoritusehdot

Koulutuksen jälkeen opiskelijat ymmärtävät ISO 37001:2016 -standardin historiallisen taustan sekä ovat perehtyneet tähän standardiin perustuvien ABMS-järjestelmien puitteisiin ja rakenteeseen. Opiskelijat, jotka osallistuvat koko kurssille ja osoittavat hallitsevansa nämä aihealueet hyväksyttävästi, saavat SGS:n osallistumistodistuksen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Tästä koulutuksesta on runsaasti hyötyä opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa muita ABMS-kursseja, kuten ABMS-auditoijan, johtavan ABMS-auditoijan tai sisäisen ABMS-auditoijan koulutuksen. Se toimii peruskoulutuksena kaikille ABMS-järjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja/tai hallintaan osallistuville.

Kurssin tiedot

Tarjoamme seuraavia koulutuspalveluja:

  • Luokkahuoneopetus: yksipäiväinen kurssi. Koulutukseen osallistuneet saavat SGS:n osallistumistodistuksen.
  • Sähköinen oppiminen: tunnin kestävä kurssi. Koulutukseen osallistuneet saavat SGS:n suoritustodistuksen.

Saat lisätietoja standardin ISO 37001:2016 johdantokoulutuksesta tai voit varata paikan ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.