Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 26000 tietoisuuskoulutuksen tarkoituksena on auttaa osallistujia ymmärtämään ISO 26000 -standardien periaatteet ja keinot yhteiskuntavastuun järjestelmien integroimiseksi organisaatioon.

ISO 26000 -standardilla pyritään edistämään kestävää kehitystä tarjoamalla opastusta, jonka avulla organisaatiot voivat osallistua yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Globaaleja organisaatioita rohkaistaan rakentamaan yhteiskuntavastuustrategiansa ISO 26000 -standardin mukaisesti.

Koulutuksessa osallistujat tutustuvat ISO 26000 -standardin perimmäiseen tarkoitukseen ja oppivat kuvaamaan ohjeistuksen, paikallisen teollisuuden käytäntöjen ja alaan liittyvän lainsäädäntökehyksen sisällön sekä niiden keskinäiset suhteet. Koulutuksessa korostuu myös se, kuinka tärkeää on saada aikaan tuloksia ja parannuksia organisaation yhteiskuntavastuuseen liittyvässä toiminnassa.

Koulutus toimii johdantokurssina kaikille ISO 26000 -standardin mukaisen yhteiskuntavastuujärjestelmän kehityksessä, käyttöönotossa ja hallinnassa työskenteleville. Mikäli suunnittelet osallistuvasi myös muuhun yhteiskuntavastuujärjestelmien koulutukseen, kuten sisäisen arvioinnin ja johtavan tarkastajan koulutukseen, tämän kurssin aikana saat ISO 26000 -standardista tiedot ja taidot, jotka luovat pohjan auditointiosaamisen kehittämiselle.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Koulutukseen osallistuvilta ei odoteta edeltävää yhteiskuntavastuujärjestelmien tai ISO 26000 -standardin tuntemusta.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme lisää SGS:n ISO 26000 -standardin tietoisuuskoulutuksesta.