Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 26000 -käyttöönottokoulutus tarjoaa puitteet yhteiskuntavastuujärjestelmän kehittämiseen.

ISO 26000 -standardin tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä omaksumalla yhteiskuntavastuullisten asenteet koko organisaation laajuisesti.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat:

  • tunnistaa ja kuvata ISO 26000 -standardin käyttöönoton edut
  • tunnistaa ja priorisoida yhteiskuntavastuun keskeiset kysymykset
  • löytää sidosryhmät ja toimia niiden kanssa
  • käyttää olemassa olevia järjestelmiä sen varmistamiseksi, että keskeiset kysymykset ja periaatteet otetaan huomioon
  • tunnistaa asiantuntijuuden puutteet ja sisäisen koulutuksen vaatimukset
  • määrittää asianmukaisia kehitystavoitteita.

Koulutus pohjautuu tapaustutkimusmateriaaleihin ja käytännön harjoituksiin.

Koulutukseen voidaan lisätä yhden päivän peruskoulutus, jossa käsitellään organisaation ISO 26000 -standardiin liittyvä suorituskyvyn arviointi. Osallistujat voivat yhdistää tämän koulutuksen myös yksipäiväiseen ISO 26000 -tietoisuuskoulutukseen ja kaksipäiväiseen auditointikoulutukseen, jolloin tuloksena on viisipäiväinen modulaarinen koulutus.

Huomaa: Osallistujien on hyvä tuntea ISO 26000 -standardin perusasiat, jotka vastaavat SGS:n ISO 26000 -tietoisuuskoulutuksen sisältöä.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja SGS:n ISO 26000 -käyttöönottokoulutuksesta.