Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n verkkokoulutus opettaa ymmärtämään ihmisoikeuksien periaatteet ja niiden yleisen soveltamisen.

Tämän päivän repivässä ilmapiirissä ihmisoikeusloukkauksista kerrotaan mediassa säännöllisesti. Mitä ihmisoikeudet merkitsevät sinulle? Osaatko tunnistaa ja estää loukkaukset asianmukaisesti? Ihmisoikeustietoisuuden lisäämiseen pyrkivässä verkkokoulutuksessamme opit tarvitsemasi ja saat perusteet niiden tarkoituksesta ja soveltamisperiaatteista.

Miksi kannattaa valita SGS:n ihmisoikeustietoisuuskoulutus?

Kurssi auttaa sinua

 • selittämään ihmisoikeuksien merkityksen
 • kuvailemaan erilaisia organisaatioiden kohtaamia ihmisoikeusongelmia
 • tunnistamaan kulttuurierojen kompleksisuuden ja paikalliset ihmisoikeuksiin vaikuttavat tekijät.

Kurssin sisältö

Koulutus kattaa seuraavat aiheet:

 • Johdanto ihmisoikeuksiin
 • Kansainväliset ja kansalliset standardit
 • Lapsityövoima
 • Pakkotyö
 • Järjestäytymisvapaus ja syrjinnän kielto
 • Työaika
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Oppimista tehostavia ja sen arvioinnissa käytettäviä tapausesimerkkejä
 • Osaamista testaava koe

Suoritusehdot

Läpäiseminen edellyttää, että opiskelijat suorittavat koko kurssin ja osoittavat lopullisessa arvioinnissa hallitsevansa vähintään 80 % sen sisällöstä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat ladata suorituksestaan todistuksen.

Suorittamisaika

Opiskelijoille myönnetään tähän kurssiin 12 kuukauden käyttöoikeus, joka alkaa ostopäivästä.

Saat lisätietoja verkossa suoritettavasta ihmisoikeustietoisuuskoulutuksesta ottamalla meihin yhteyttä.