Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus tarjoaa organisaatioille hallintajärjestelmän, jonka avulla ne voivat saavuttaa parhaiden käytäntöjen mukaisen toimitusketjun turvallisuuden ja noudattaa taloustavoitteitaan.

ISO 28000 -standardissa määritetään toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmille vaatimus, jonka mukaan organisaatioiden on voitava luoda, ottaa käyttöön, käyttää, valvoa, tarkastaa ja parantaa dokumentoitua toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmää osana organisaation turvallisuusriskien hallintaa.

Koulutus antaa osallistujille tiedot ja taidot, jotka he tarvitsevat toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmän auditointien suorittamiseen ISO 28000 -standardin ja aiheeseen liittyvien teknisten turvallisuusmääritysten mukaisesti. Osallistujat oppivat arvioimaan organisaatioiden toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmien suunnittelun, käyttöönoton ja kehityksen ISO 28000 -standardin mukaisesti.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • osaavat kuvata toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkoituksen ja ISO 28001 -standardissa kuvatut toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmän luontiin, käyttöönottoon, käyttöön, valvontaan, tarkastukseen ja parantamiseen liittyvät prosessit
  • ymmärtävät ISO 28000 -standardin riskienhallintanäkökulman
  • osaavat kuvata ISO 28000:2007-, ISO 28001:2007-, ISO 28003:2007, TAPA- ja CTPAT-standardien ja toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevan lainsäädäntökehyksen tarkoituksen, sisällön ja keskinäiset suhteet
  • kuvata arvioijan roolin toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmän arvioinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa ja seurannassa
  • suunnitella, suorittaa ja raportoida toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmän arvioinnin.

Huomaa: Osallistujilta vaaditaan esimerkiksi ISO 9001 -standardin kaltaisten muiden hallintajärjestelmien arviointien tuntemusta. Turvallisuuden perustiedoista on hyötyä, mutta niitä ei vaadita.

Ottamalla yhteyttä SGS:n asiantuntijaan saat lisätietoja hyödyistä, jotka saat SGS:n ISO 28000 -standardin johtavan tarkastajan koulutuksesta.