Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille tiedot ja taidot tietotekniikkapalvelujen hallinnan prosessien ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO/IEC 20000-1 -standardin osan 1 määritysten mukaisesti.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • selittää tietotekniikkapalvelujen hallinnan tarkoituksen, muun muassa käytännöt ja prosesseihin perustuvat puitteet ja niihin liittyvät toiminnot, joilla mahdollistetaan kaikkien tietotekniikan palvelujen tehokas hallinta ja käyttöönotto
  • selittää ISO/IEC 20000-1 -standardin osan 1 määrityksen, ISM/IEC 20000-2 -standardin menettelyohjeiden ja ISO/IEC 17799:2005- ja ISO/IEC TR 18044:2004 -standardien tarkoituksen, sisällön ja keskinäiset suhteet
  • selittää arvioijan roolin ISO 19011 -standardin mukaisen tietotekniikkapalvelujen hallinnan arvioinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa ja seurannassa
  • tulkita ISO/IEC 20000-1 -standardin osan 1 vaatimukset tietotekniikkapalvelujen hallinnan arvioinnille
  • ottaa arvioijan roolin ISO 19011 -standardin mukaisen arvioinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa ja seurannassa.

Huomaa: Koulutukseen osallistuvilta odotetaan tietotekniikkapalvelujen hallinnan tai ISO/IEC 20000 -standardin tuntemusta.

Ottamalla yhteyttä SGS:n asiantuntijaan saat lisätietoja SGS:n ISO-standardien johtavan tarkastajan koulutuksesta.