Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Toiminnallinen turvallisuuskoulutus automaatio-, ohjelmisto- ja puolijohdinteollisuudelle SGS:ltä – moduuli A05, analyysit.

Analyysit ovat vaatimuksena koko prosessille, jossa huomioidaan kaikki turvallisuuteen liittyvän elinkaaren kehitysvaiheet. Tässä moduulissa keskitytään erilaisten analyyttisten metodien optimoituun käyttöön, niiden sovelluskenttiin sekä etuihin ja haittoihin.

Sisältö:

  • yleiskatsaus toiminnallisessa turvallisuudessa useimmin käytettyihin analyysimenetelmiin
  • toiminnallista turvallisuutta koskevan analyysin edut
  • eri analyyttiset menetelmät sekä niiden edut ja haitat
  • sovellusehdotukset mahdollisia olemassa olevia analyyttisiä menetelmiä varten

Luotettua toiminnallisen turvallisuuden koulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Kurssin vetäjät ovat toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Koulutus pohjautuu interaktiiviseen ja käytännönläheiseen opetustapaan, joka kartuttaa osallistujien tietoja ja taitoja.

Ota yhteyttä jo tänään ja kerromme lisää toiminnallisen turvallisuuden koulutuksestamme automaatio-, ohjelmisto- ja puolijohdinteollisuudelle.