Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa tehokasta, käytännönläheistä ja perusteellista koulutusta, jolla se tarjoaa tarkat ja ajantasaiset tiedot lääketieteellisten laitteiden valmistajille, jotta ne voivat noudattaa lääketieteellisten laitteiden maailmanlaajuisia viranomais-, laatu- ja teknisiä vaatimuksia. Näin ollen yritys voi tuoda tuotteet markkinoille mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti.

Lääketieteellisten laitteiden auditoijien siirtymäkoulutuksen tarkoituksena on tarjota laatu- ja sääntelyalan asiantuntijoille, suunnittelijoille, esimiehille ja johdolle tiedot lääketieteellisten laitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien laatujärjestelmien vaatimuksista.

Tämän koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat ISO 13485:2003 -standardin lisävaatimuksiin ja niiden tulkintaan. Myös EY:n direktiivien 93/42/ETY (lääkinnälliset laitteet) ja 98/79/EY (in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet) vaatimusten laatujärjestelmät käsitellään, jotta osallistujat saavat hyvän käsityksen CE-merkinnän vaatimista laatujärjestelmistä.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät ISO 13485:2003 -standardin vaatimukset ja niiden tulkinnan
  • ymmärtävät EY:n direktiivien 93/42/ETY ja 98/79/EY laatujärjestelmävaatimukset
  • osaavat laatia laadunhallintajärjestelmän dokumentaation ISO 13485:2003 -standardin ja EY:n direktiivien 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti
  • osaavat käyttää käytettävissä olevia viitetietoja ja ohjeita lääketieteellisten laitteiden laadunhallintajärjestelmiä koskevan osaamisen parantamiseen
  • osaavat suorittaa lääketieteellisten laitteiden valmistajien sisäisiä arviointeja, alihankkijoiden auditointeja ja kolmannen osapuolen auditointeja.

Osallistujilta odotetaan ISO 9001:2008 -standardin laadunhallintaperiaatteiden tuntemusta. Osallistujia suositellaan lukemaan etukäteen myös ISO 13485:2003 -standardi.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme lisää SGS:n ISO 9001 -standardin lääketieteellisten laitteiden auditoijien siirtymäkoulutuksista.