Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

5-S® on ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaista laatujohtamista (TQM).

5-S tarkoittaa: Strukturointia, systematisointia, sanitointia, standardtointia ja itsekuria. 5-S johtavan tarkastajan koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat tiedot ja taidot auditointien suorittamiseen 5-S -periaatteiden mukaisesti sekä organisaatioiden toimesta tapahtuvan käytön arviointiin jatkuvaan kehitykseen perustuvan toiminnan varmistamiseksi sekä laatujohtamisen ylläpitämiseksi.

5-S -auditointi varmistaa organisaation:

  • Erinomaisen työskentely-ympäristön sekä ensiluokkaisen laatujohtamisjärjestelmän
  • Järjestelmällisen työntekijöiden hallinnan
  • Jatkuvaan kehitykseen liittyvän ajattelutavan sisäistämisen
  • Yrityskulttuurin ja standardisoidun järjestelmän laatimisen

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

  • 5-S periaatteet sekä tavoitteet
  • suorittaa 5-S kriittisen analyysin
  • ovat sisäistäneet 5-S -auditointi ja sertifiointiprosessin perusteellisesti
  • ottaa käyttöön 5-S organisaatiossasi
  • kuvailla 5-S käytettyjä periaatteita, prosesseja ja tekniikoita sekä niiden merkitystä työympäristössä
  • omaavat taidot ja tiedot, joita tarvitaan kolmansien osapuolten suorittamien auditointien suorittamiseen 5-S -periaatteiden mukaisesti

Kerromme mielellämme lisää siitä miten SGS 5-S johtavan tarkastajan koulutus voi auttaa sinua ja organisaatiotasi.