Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat tiedot ja taidot tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien auditointien suorittamiseen ISO 27001 -standardin mukaisesti.

Kun organisaatiolla on näiden vaatimusten mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, se voi tutkia ja valvoa turvallisuusriskejä, uhkia ja haavoittuvuuksia.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • osaavat kuvata tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tarkoituksen ja ISO 27001 -standardissa määritetyt tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luontiin, käyttöönottoon, käyttöön, valvontaan, tarkastukseen ja parantamiseen liittyvät prosessit, muun muassa näiden merkityksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien auditoijille
  • osaavat kuvata ISO 27001 -standardin ja muiden aihetta koskevien standardien ja tietoturvan hallintajärjestelmiä koskevan lainsäädäntökehyksen tarkoituksen, sisällön ja keskinäiset suhteet
  • ymmärtävät perusteellisesti ISO 27001 -standardin arviointi- ja sertifiointiprosessin
  • osaavat suorittaa kolmannen osapuolen auditointeja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien ISO 27001 -standardin vaatimusten mukaisesti sekä raportoida tulokset ja seurata niitä
  • ovat suorittaneet koulutuksen, joka vaaditaan tietoturvallisuuden järjestelmien tarkastajan tai johtavan tarkastajan IRCA-rekisteröintiin.

Huomaa: Koulutukseen osallistuvilta odotetaan tietoturvallisuuden hallinnan tai ISO 27001 -standardin tuntemusta.

Tämä koulutus on IRCA:n sertifioima (koulutus A 17279).

Ottamalla yhteyttä SGS:n asiantuntijaan saat lisätietoja hyödyistä, jotka saat SGS:n ISO 27001 -standardin johtavan tarkastajan koulutuksesta.