Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus antaa osallistujille tiedot ja taidot, jotka he tarvitsevat ISO/IEC 20000 -standardiin perustuvien hallintajärjestelmien sisäisiin arviointeihin ja järjestelmien jatkuvan kehityksen edistämiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • kuvata sisäisen arvioinnin tehtävät ja sisäisen arvioinnin osuuden laadunhallintajärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä ISO 20000 -standardin mukaisesti
  • selittää ISO 20000 -standardin tarkoituksen ja rakenteen
  • valmistautua sisäiseen arviointiin ja kerätä arviointiaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin ja tietoihin
  • kirjoittaa tosiasioihiin perustuvia arviointiraportteja, joiden avulla voidaan parantaa laadunhallintajärjestelmän tehokkuutta
  • ehdottaa tapoja, joilla korjaustoimenpide voidaan verifioida.

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Huomaa: Koulutukseen osallistuvilta odotetaan ISO 20000 -standardin tuntemusta.

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme lisää SGS:n ISO 20000 -standardin mukaisesta sisäisen arvioinnin koulutuksesta.