Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 – elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien (FSMS) johtavan auditoijan koulutus – opi tekemään elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sisäiset auditoinnit sekä toisen ja kolmannen osapuolen auditoinnit FSSC 22000 v5:n mukaisesti.

Osallistujat saavat kurssilta tarvittavat tiedot ja taidot elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sisäisen auditoinnin sekä toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen standardien ISO 19011:2018, ISO TS/22003:2013 ja ISO/IEC 17021-1:2015 mukaisesti.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelijat osaavat

  • kuvata elintarviketurvallisuuden hallintajärjestlemän, FSMS-standardien, yritysjohdon auditointien ja kolmannen osapuolen sertifioinnin tarkoituksen
  • selittää auditoijan roolin FSMS-järjestelmän auditoinnin suunnittelussa, toteutuksessa, raportoinnissa ja seurannassa ISO 19011:2018 -standardin (ja tarvittaessa ISO TS/22003:2013- sekä ISO 17021-1:2015 -standardien) mukaisesti
  • suunnitella ja toteuttaa elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmän auditoinnin sen varmistamiseksi, että järjestelmä noudattaa standardin ISO 22000/FSSC 22000 tai vastaavan vaatimuksia standardin ISO 19011:2018 (ja tarvittaessa ISO TS/22003:2013 sekä ISO 17021-1:2015) mukaisesti.

Tällä kurssilla on FSSC 22000 -hyväksyntä ja se on Chartered Quality Institute (CQI) sekä International Register of Certificated Auditors (IRCA) sertifioitu: (CQI/IRCA) sertifioinnin numero: 2207-PT 368.

Sertifiointi

Opiskelijat, jotka läpäisevät hyväksytysti sekä kokeen että jatkuvan arvioinnin, saavat todistuksen siitä, että heidän suorituksensa täyttää CQI/IRCA-sertifioidun auditoijan tai johtavan auditoijan muodolliset koulutusvaatimukset. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan koulutuksen viimeisestä päivästä ja oikeuttaa toimimaan CQI/IRCA-arvioijana.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise jatkuvaa arviointia mutta jotka ovat osallistuneet koko koulutukseen, saavat läsnäolotodistuksen.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise kirjallista koetta mutta läpäisevät jatkuvan arvioinnin, saavat läsnäolotodistuksen ja voivat osallistua kokeeseen uudelleen 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen koulutuksen päättymisestä.

Esitietovaatimukset

Ennen kurssin alkamista opiskelijoiden oletetaan hallitsevan seuraavat elintarviketurvallisuuden hallinnan periaatteet ja konseptit:

  • PDCA-kehityssykli
  • Hallintajärjestelmän ydinelementit sekä ylimmän johdon vastuun, käytäntöjen, tavoitteiden, suunnittelun, käyttöönoton, mittaamisen, arvioinnin ja jatkuvan parantamisen keskinäiset suhteet
  • Elintarviketurvallisuuden hallinnan periaatteet, kuten ISO 22000:2018/TS 22002 -esivaatimusohjelmat (kaikki osat) ja HACCP
  • Elintarviketurvallisuuden hallinta, turvallisten elintarvikkeiden merkitys ihmisten terveyteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten estämisessä tai vähentämisessä ja proaktiivinen elintarviketurvallisuuden parantaminen sekä näiden suhde toisiinsa
  • Yleisiä esimerkkejä sovellettavasta kansallisesta ja paikallisesta FSMS-lainsäädännöstä sekä vaatimuksista
  • FSSC 22000 v5:n tai hyväksyttävän vastaavan standardin vaatimukset ja standardissa ISO 22000:2018 yleisesti käytettävät elintarviketurvallisuuden termit ja määritelmät. Nämä esitiedot voidaan saavuttaa suorittamalla CQI/IRCA-sertifioitu ISO 22000:2018 (FSMS) -koulutus tai vastaava.

Kurssin tiedot

Kesto: 5 päivää
Toteutusmenetelmä: kasvotusten
Akkreditointi: FSSC 22000 ja CQI/IRCA

Miksi kannattaa valita SGS?

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosien aikana saatua globaalia kokemustamme. Kurssien vetäjinä toimivat FSMS-asiantuntijat ja kokeneet kouluttajat. Koulutus pohjautuu interaktiiviseen opetustapaan, joka kartuttaa tietojasi ja taitojasi käytännönläheisesti.

Varaa paikkasi FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 -vaatimukset täyttävältä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien johtavan auditoijan kurssilta ottamalla yhteys meihin.