Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 50001 -energianhallintajärjestelmien sisäiset tarkastuskoulutukset: tarjoamme koulutusta ISO 50001 -standardin vaatimuksista ja organisaation energianhallintajärjestelmien tarkastuksista standardin vaatimusten mukaisesti.

Organisaatioiden energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoite globaalin ilmastonmuutoksen suitsimiseksi, energian toimitusvarmuuden takaamiseksi ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi. Nykyään myös asiakkaat odottavat organisaatioilta ympäristövastuuta ja todistetusti energiatehokkaita toimintatapoja. SGS tarjoaa henkilöstöllesi tietoa ja taitoa, joiden avulla varmistetaan näiden odotusten täyttyminen ja energiatehokkuuden sekä ympäristöystävällisten toimintojen hallintajärjestelmät.

Miksi kannattaa valita SGS:n ISO 50001 -energianhallintajärjestelmien mukaiset sisäisen tarkastuksen koulutusohjelmat?

Koulutuksen päätyttyä osallistujat osaavat:

  • kuvailla energianhallintajärjestelmän tavoitteet
  • selittää periaatteet, prosessit ja tekniikat, joita käytetään riskien kartoitukseen ja hallintaan sekä näiden merkitykset energianhallintajärjestelmien tarkastusten näkökulmasta
  • selittää ISO 500001 -standardin tavoitteet, sisällön ja sisäiset merkityssuhteet sekä energianhallintajärjestelmien taustalla olevat lainsäädännölliset vaatimukset
  • ottaa hoitaakseen sisäisen tarkastajan tehtävän tarkastuksen suunnittelun, suorittamisen, raportoinnin ja seurannan toteuttamiseksi ISO 19011- sekä ISO 50001 -standardien mukaisesti

Kurssi on tarkoitettu kokeneille johtamisjärjestelmien tarkastajille, jotka tuntevat energianhallintajärjestelmien taustalla olevat periaatteet ja menetelmät, ja/tai ammattilaisille, jotka kaipaavat lisätietoja ISO 50001 -standardin mukaisten tarkastusten suorittamista varten. 

Lisätietoja SGS:n ISO 50001-standardin mukaisista energianhallintajärjestelmien sisäisten tarkastusten koulutuksista saat ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.