Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 50001 -koulutus johtaville arvioijille/järjestelmän arvioijille, valmiudet energianhallintajärjestelmien arviointien tekoon.

Viiden päivän mittainen koulutus tarjoaa ympäristön- ja energianhallinnan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää energianhallintajärjestelmien arviointitaitoja.

Miksi kannattaa valita SGS:n ISO 50001 -koulutus?

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

 • kertoa ISO 50001 -standardin tarkoituksen ja standardia noudattavalle organisaatiolle koituvan hyödyn
 • kertoa energianhallintajärjestelmän tärkeimmät käsitteet ja lähestymistavat
 • kertoa ISO 50001 -standardin rakenteen, laajuuden ja tarkoituksen PDCA-syklin (suunnittele, tee, tarkista, toimi) mukaisesti
 • kertoa ISO 50001 -standardin tärkeimmät määritelmät ja terminologian
 • esittää lyhyen yhteenvedon olennaisimmasta energianhallinnan lainsäädännöstä
 • tunnistaa energianhallintaan liittyvän lainsäädännön lainsäädännölliset lähteet ja tietolähteet
 • kuvailla riskien sekä niiden tärkeyden arviointiin käytettäviä periaatteita, prosesseja ja tekniikoita kaikissa ympäristönhallintajärjestelmissä
 • kertoa ja tulkita ISO 50001 -hallintajärjestelmien määritelmien asettamista vaatimuksista auditointiin liittyen
 • suunnitella ja suorittaa organisaation johdon ja toiminnan tarkastuksen tehokkaasti vastaavien EnMS-auditointikriteereiden asettamien vaatimusten mukaisesti
 • raportoida tarkastuksen tuloksista, mukaan lukien asianmukaisten, tosiasioihin perustuvien ja lisäarvoa luovien poikkeamaraporttien laadinnan
 • suorittaa auditoinnin seurantaan liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnin.

Kurssi koostuu luennoista ja työpajoista. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan edeltävää perustietoutta energianhallintajärjestelmistä tai ISO 50001 -standardin tuntemusta. 

IRCA:n akkreditointi

Koulutuksemme on kansainvälisen sertifioitujen arvioijien rekisterin (IRCA) maailmanlaajuisesti akkreditoima. Paikallinen SGS:n toimipiste kertoo lähempiä tietoja alueesi koulutustarjonnasta.

Tämä koulutus on IRCA:n akkreditoima, viitenumerolla A17574.

Luotettua ISO 50001 -energianhallintajärjestelmäkoulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Kurssien vetäjät ovat energianhallintajärjestelmien asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Koulutus pohjautuu interaktiiviseen ja käytännönläheiseen opetustapaan, joka kartuttaa osallistujien tietoja ja taitoja.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimipisteeseen jo tänään ja varaa paikkasi ISO 50001 -energianhallintakoulutukseen.