Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suorita standardin ISO 50001:2018 vaatimuksiin perustuvat energianhallintajärjestelmien auditoinnit SGS:n Moduuli 2 auditoijien siirtymäkoulutuksen avulla.

Standardissa ISO 50001:2018 määritetään energianhallintajärjestelmän (Energy Management System, EnMS) perustamiselle, käyttöönotolle, ylläpidolle ja parantamiselle asetettavat vaatimukset. Auditoijat on koulutettava hallitsemaan päivitetyt vaatimukset, jotta yritykset voivat siirtyä noudattamaan uutta standardia.

Tällä kurssilla opit auditoimaan osan standardiin ISO 50001 tai vastaavaan perustuvasta energianhallintajärjestelmästä ja tuntemaan vaatimukset, joita siirtyminen standardista ISO 50001:2011 standardiin ISO 50001:2018 edellyttää. Tämä on CQI:n (Chartered Quality Institute) ja IRCA:n (International Register of Certificated Auditors) sertifioima kurssi (CQI/IRCA:n kurssisertifiointinumero 2096–PT 261).

Miksi kannattaa valita SGS:n ISO 50001:2018 -pohjaisten energianhallintajärjestelmien auditoijille tarkoitettu siirtymäkoulutus?

  • Opit ymmärtämään standardin ISO 50001:2018 asettamat vaatimukset.
  • Opit tiedottamaan energianhallintajärjestelmää koskevista muutoksista, joita aiheutuu, kun versiosta ISO 50001:2011 siirrytään versioon ISO 50001:2018.

Kurssitodistus

Opiskelijat, jotka läpäisevät hyväksytysti sekä kokeen että jatkuvan arvioinnin, saavat todistuksen siitä, että heidän suorituksensa täyttää CQI/IRCA-sertifioidun auditoijan tai johtavan auditoijan muodolliset koulutusvaatimukset. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan koulutuksen viimeisestä päivästä ja oikeuttaa toimimaan CQI/IRCA-arvioijana.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise jatkuvaa arviointia mutta jotka ovat osallistuneet koko koulutukseen, saavat läsnäolotodistuksen.

Esitietovaatimukset

Osallistujilta edellytetään ennen tälle kurssille osallistumista ISO 50001:2011 -standardin ja Annex SL -rakenteen sisäistämistä.

Ennen ISO 50001:2018 -standardin mukaisen energianhallintajärjestelmien auditoijien siirtymäkoulutukseen osallistumista on myös suoritettava seuraavat moduulit:

  • CQI/IRCA Annex SL -moduuli 1 Auditoijan siirtymäkurssi (1 päivä)
  • CQI/IRCA ISO 50001:2018 -moduuli 2 Auditoijan siirtymäkurssi (1 päivä)

Jos olet jo suorittanut CQI/IRCA Annex SL -moduulin 1 osana modulaarista CQI/IRCA -siirtymäkurssia, moduulia 1 ei tarvitse suorittaa uudelleen.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu kolmesta osasta:

  • Osa 1: ISO 50001:2018 - yleiskatsaus ja kappaleet 1–6
  • Osa 2: ISO 50001:2018 - kappale 7
  • Osa 3: ISO 50001:2018 - kappaleet 8–10

Kurssin tiedot

Kurssin tiedot:

  • Kurssin kesto: 1 päivä
  • Toteutusmenetelmä: luokkahuoneopetus
  • Akkreditointi: CQI/IRCA

Luotettava ISO 50001:2018 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmien auditoijien siirtymäkoulutus johtavalta yrityskoulutusten järjestäjältä.

Maailman johtavana ammattilaiskoulutuksen järjestäjänä me tarjoamme käyttöösi ensiluokkaisen asiantuntemuksemme ja maailmanlaajuisen verkoston päteviä asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus uusimmista käytännöistä. SGS Akatemia toimii yli 45 maassa ja kouluttaa yli 200 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja SGS:n ISO 50001:2018 -standardin mukaisista energianhallintajärjestelmien auditoijien siirtymäkoulutuksista saat ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.