Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kaivosalalle tarkoitettu SGS:n turvallisuuskoulutus varmistaa, että henkilöstöllä on riittävästi taitoja ja osaamista, jotta kaivoksia koskevia työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan.

Kaivosalalla on noudatettava tiukkoja työntekopaikkaa, henkilöstöä, prosesseja, valmistamista ja työturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Määräysten noudattaminen, riskien vähentäminen ja henkilöstön työturvallisuus edellyttää riittävää koulutusta. Kaivosalan turvallisuuskoulutuksen avulla varmistetaan riittävät taidot ja osaaminen, jotta kaivoksen turvallisuutta hallitaan tehokkaasti.

Miksi valitsisin SGS:n tarjoaman kaivosalan koulutuksen?

Koulutuksemme voi auttaa

  • sisäistämään kaivosalalla noudatettavat turvallisuusvaatimukset
  • tunnistamaan työterveys ja -turvallisuusvelvoitteet
  • varmistamaan, että henkilöstöllä on riittävä kaivosalan turvallisuuskoulutus
  • täyttämän standardien vaatimukset
  • parantamaan työturvallisuutta ja riskienhallintaa.

Luotettua kaivosalan turvallisuuskoulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Maailman johtavana sertifiointi-, verifiointi-, tarkastus- ja testausorganisaationa tarjoamme syvällistä teorian ja käytännön tason kaivosalan turvallisuusosaamista.

Ota meihin yhteys saman tien, niin keskustellaan kaivosalan turvallisuusvaatimuksista.