Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus auttaa osallistujia ymmärtämään organisaation sitoutumisen luotettavaan tietotekniikkainfrastruktuuriin, tietotekniikan tukipalvelujen laatuun ja tietotekniikan asiakastyytyväisyyteen.

ISO 20000 koostuu kahdesta osasta: ISO 20000-1 on muodollinen määrittely, jossa määritetään vaatimukset organisaation asiakkailleen tarjoamille riittävän laadukkaille hallituille palveluille, ja ISO 20000-2 sisältää menettelyohjeet, joissa kuvataan palvelunhallintaprosessien BS 15000-1 -standardin mukaiset parhaat käytännöt. Menettelyohjeista on hyötyä erityisesti organisaatioille, jotka valmistautuvat ISO 20000-1 -standardin mukaiseen auditointiin tai suunnitelevat palvelujen parantamista.

Koulutus antaa osallistujille yleiskatsauksen ISO 20000 -standardin tarkoituksesta ja vaatimuksista sekä siitä, miten se auttaa vähentämään tietotekniikan kustannuksia ja varmistamaan tietotekniikkainfrastruktruurin valvonnan.

Koulutus toimii johdantokurssina kaikille ISO 20000 -standardiin perustuvien hallintajärjestelmien kehitykseen, käyttöönottoon ja parantamiseen osallistuville. Mikäli suunnittelet osallistuvasi myös muuhun ISO 20000 -koulutukseen, kuten sisäisen arvioinnin ja johtavan tarkastajan koulutukseen, tämän kurssin aikana saat ISO 20000 -standardiin liittyvät tiedot ja taidot, jotka luovat pohjan tarvittavan auditointiosaamisen kehittämiselle.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Tämän koulutuksen ja laadunhallintajärjestelmien sisäisen arvioinnin koulutuksen suorittaminen sisältyy johtavan tarkastajan kansainvälisen IRCA-sertifikaatin edellyttämiin koulutusvaatimuksiin.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja SGS:n ISO 20000 -standardia koskevasta tietoisuuskoulutuksesta.