Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 50001 energianhallintajärjestelmän tietoisuuskoulutus – tietoa energianhallintajärjestelmän asettamista vaatimuksista organisaatiolle.

Koulutus antaa tiedot vaatimuksista, jotka organisaatioille on määritetty energianhallintajärjestelmien luomiselle, käyttöönotolle, ylläpitämiselle ja parantamiselle.

ISO 50001 on uusi kansainvälinen standardi, jossa annetaan kehys organisaatioiden energiatoimitusten ja energiakäytön hallintaan. Se koskee energiankäytön kaikkia osa-alueita ja sen avulla organisaatiossa voidaan vaatia järjestelmällinen lähestymistapa energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Miksi kannattaa valita SGS:n ISO 50001 -koulutus?

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät ISO 50001 -standardissa määritetyt energianhallintajärjestelmien ohjeet ja käyttötavat
  • osaavat kertoa ISO 50001 -standardin tarkoituksen ja standardia noudattavalle organisaatiolle koituvan hyödyn
  • kertoa energianhallintajärjestelmän tärkeimmät käsitteet ja lähestymistavat
  • kertoa ISO 50001 -standardin rakenteen, laajuuden ja tarkoituksen PDCA-syklin (suunnittele, tee, tarkista, toimi) mukaisesti
  • kertoa ISO 50001 -standardin tärkeimmät määritelmät ja terminologian
  • esittää lyhyen yhteenvedon olennaisimmasta energianhallinnan lainsäädännöstä
  • tunnistaa energianhallintaan liittyvän lainsäädännön lainsäädännölliset lähteet ja tietolähteet
  • osaavat kertoa ISO 50001 -standardin keskeiset vaatimukset.

Mikäli suunnittelet osallistuvasi myös muuhun energianhallintajärjestelmiin liittyvään koulutukseen, kuten sisäisen arvioinnin ja johtavan tarkastajan koulutukseen, tämän kurssin aikana saat ISO 50001 -standardiin liittyvät tiedot ja taidot, jotka luovat pohjan auditointiosaamisen kehittämiselle.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Koulutukseen osallistuvilta ei odoteta edeltävää energianhallintajärjestelmien tai ISO 50001 -standardin tuntemusta.

Luotettua ISO 50001 -energianhallintajärjestelmäkoulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Kurssien vetäjät ovat ympäristönhallintajärjestelmien asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Koulutus pohjautuu interaktiiviseen ja käytännönläheiseen opetustapaan, joka kartuttaa osallistujien tietoja ja taitoja.

Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään ja varaa paikkasi ISO 50001 -tietoisuuskoulutukseen.