Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tämä koulutus tarjoaa taidot ja tiedot maailmanlaajuisen standardin astetamien vaatimusten mukaisesti suoritettavaan auditointiin sekä sisäisten tarkastusten suunnitteluun, käyttöönottoon ja seurantaan.

Osallistujat oppivat arvioimaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien suunnittelun, käyttöönoton ja kehityksen BRC-standardin mukaisesti. Laadultaan yhtenäisten, turvallisten ja laillisten kuluttajatuotteiden ohjeissa asetetut vaatimukset. Tällaiset tuotteet voivat olla jälleenmyyjän omilla tuotemerkeillä varustettuja (omat merkit), tuotemerkeillä varustettuja tai varustamattomia tuotteita.

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

  • omaavat perusteelliset tiedot globaalin BRC-standardin tarkoituksesta ja vaatimuksista sekä auditointi- ja sertifiointiprosessista
  • ovat omaksuneet taidot ja tiedot sisäisten tarkastusten suorittamiseen

Koulutus on suunnattu laadusta ja teknologiasta vastaaville esimiehille, sisäisten tarkastusten aikatauluista vastaaville ja niitä hallinnoiville työntekijöille sekä sisäisten tarkastusten BRC:n vaatimusten mukaisesti suorittamisesta vastaaville työntekijöille.

Koulutus toteutetaan työpajoihin perustuvien keskustelujen, käytännönharjoitusten sekä esitelmien avulla. Osallistujien on osallistuttava varsinaiseen auditointiin (tapaustutkimukseen perustuva), jossa on käytettävä koulutuksen aikana hankittuja taitoja ja tekniikoita. Osallistujat saavat palautetta tapaustutkimuksen suorittamisesta sekä siitä miten he voivat kehittää auditointitekniikoitaan.

Ota yhteyttä jo tänään ja kerromme lisää siitä miten SGS:n British Retail Consortium (BRC) sisäisten tarkastajien koulutus auttaa sinua ja organisaatiotasi toimimaan entistä tehokkaammin.