Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (OHS) sisäisen arvioinnin koulutus SGS:ltä – kuinka standardiin ISO 45001:2018 pohjautuva järjestelmä arvioidaan sisäisesti.

Tässä koulutuksessa saat tarvittavat valmiudet, joita ISO 45001:2018 -pohjainen OHS-järjestelmien sisäinen arviointi standardien ISO 19011- ja ISO/IEC 17021 mukaisesti edellyttää.

Opittavat asiat

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

 • selittää OHS-järjestelmän tarkoituksen sekä OHS-toiminnan kehittämisen hyödyt liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle
 • selittää arvioijan roolin OHS-järjestelmän auditoinnin suunnittelussa, toteutuksessa, raportoinnissa, ja seurannassa standardien ISO 19011 ja ISO 17021-1 mukaisesti
 • suunnitella ja toteuttaa auditoinnin OHS-järjestelmän vaatimustenmukaisuuden (ISO 45001:2018) arvioimiseksi standardin ISO 19011 (ja tarvittaessa ISO/IEC 17021-1) vaatimusten mukaisesti sekä raportoida auditoinnista ja seurata sitä.

Sertifiointi

Tämä koulutus on CQI:n (Chartered Quality Institute) ja IRCA:n (International Register of Certificated Auditors) sertifioima. Kokeen ja jatkuvan arvioinnin läpäisevät opiskelijat saavat todistuksen siitä, että heidän suorituksensa täyttää CQI/IRCA-sertifioidun sisäisen arvioijan muodolliset koulutusvaatimukset. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan koulutuksen viimeisestä päivästä ja oikeuttaa toimimaan CQI/IRCA-arvioijana.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise koetta ja jatkuvaa arviointia mutta jotka ovat osallistuneet koko koulutukseen, saavat läsnäolotodistuksen.

Esitietovaatimukset

Ennen tähän koulutukseen osallistumista opiskelijoiden tulee ymmärtää standardin ISO 45001:2018 vaatimukset. Esitiedot voidaan omaksua suorittamalla CQI/IRCA:n sertifioima OHS-peruskoulutus tai vastaava.

Opiskelijoilta edellytetään myös seuraavat ennakkotiedot:

 • Seuraavien työturvallisuusjohtamisen periaatteiden ja konseptien tuntemus:
  • Kestävän OHS-kehityksen konsepti: organisaation on varmistettava, että nykyiset toimenpiteet eivät heikennä tulevaisuuden ympäristöä
  • Alustavan arvioinnin merkitys otettaessa OHS-järjestelmää käyttöön ensimmäistä kertaa
  • Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden arviointi sellaisten riskien ja vaarojen selvittämiseksi, jotka liittyvät niin normaaliin kuin epätavalliseenkin toimintaan, kuten tuotannon ylös- ja alasajoihin, sekä hätätilanteisiin ja onnettomuuksiin.
 • Riskien ja vaarojen ymmärtäminen liittyen seuraaviin tekijöihin
  • työpaikan sijainti
  • toiminta työpaikalla
  • toiminta tavanomaisen työntekopaikan ulkopuolella
  • työntekijät, vierailijat ja muut sidosryhmät tilanteissa, joissa organisaatio voi vaikuttaa heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa
  • haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt työpaikalla tai organisaation valvonnassa
 • Työturvallisuuslainsäädännön tunteminen sekä sen noudattaminen osana OHS-järjestelmää
 • Riskien ja vaarojen arviointiin ja vähentämiseen yleisesti käytettyjen menetelmien tunteminen, esimerkiksi riskiarviointi ja menetelmäkuvaukset

Kurssin tiedot

Kurssin kesto: 2 päivää
Toteutusmenetelmä: kasvotusten
Akkreditointi: Tämä koulutus on CQI/IRCA:n sertifioima

Miksi kannattaa valita SGS?

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosikausien globaalia kokemustamme ja tarjoamme tehokkaita oppimis- sekä kehittymismahdollisuuksia. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Varaa paikkasi ISO 45001:2018 sisäisen arvioijan koulutukseen ottamalla yhteyttä meihin.