Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot lääketieteellisten laitteiden laadunhallintajärjestelmien arviointien suorittamiseen.

ISO 13485 -standardin periaatteissa annetaan hallintajärjestelmälle tarkka määritys, jotta voit arvioida, tarkastella ja kehittää jatkuvasti laadunhallintajärjestelmään liittyviä järjestelmiä.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät ISO 13485:2003 -standardin vaatimukset sekä direktiivien 93/42/ETY ja 98/79/EY vaatimukset laadunhallintajärjestelmille
  • ymmärtävät sisäisen arvioinnin osuuden hallintajärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä
  • tuntevat perusteellisesti ISO 13485 -standardin arviointi- ja sertifiointiprosessin
  • osaavat suunnitella ja suorittaa kolmannen osapuolen arviointeja ISO 13485:2003 -standardin vaatimusten mukaisesti ja raportoida hallintajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden standardien vaatimusten mukaisesti, jotta korjaavia toimia voidaan suorittaa.

Huomaa: Koulutukseen osallistuvilta odotetaan ISO 13485:2003 -standardin perusasioiden tuntemusta.

Ottamalla yhteyttä SGS:n asiantuntijaan saat lisätietoja hyödyistä, jotka saat SGS:n ISO 13485:2003 -standardin johtavan tarkastajan koulutuksesta.