Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Enemmän kuin pelkkää sertifioitua puuta. CoC-jatkokoulutuksessa kootaan yhteen kontrolloitua puuta, kierrätysmateriaaleja ja ryhmäsertifiointeja koskevat FSC™-standardit.

Metsätuotealan asiantuntijoiden kehittelemällä kurssilla tunnistetaan kierrätysmateriaalien, kontrolloidun puun ja monessa toimipaikassa tapahtuvan tuotannon suuri merkitys metsien suojelulle, kun kuluttajat ja teollisuus asettavat vaatimuksia alkuperäketjun sertifioinnille.

FSC:n alkuperäketjun kehittyneet järjestelmät -kurssin tavoitteet

Koulutukseen suorittaneet ymmärtävät

 • FSC:n kontrolloidun puun hankinnalle asettamat STD-40-005 V3-1 -vaatimukset (FSC:n standardi kontrolloidulle puulle) 
 • FSC:n standardin STD-40-007 V2-0 kierrätysmateriaalin hankinnalle (FSC:n kierrätysmateriaalistandardi)
 • FSC:n standardin STD-40-003 V2-1 alkuperäketjun sertifioinnille, kun toimipaikkoja on useita (FSC:n COC Multisite -standardi) 

Koulutuksen aikana käsitellään seuraavia aiheita:

 • FSC:n kontrolloidulle puulle asettaman standardin esittely – due diligence -järjestelmä, laadunhallintajärjestelmä (QMS), FSC STD 30-010 FM Controlled Wood sekä standardin rakenne ja tarkoitus
 • FSC:n kontrolloidulle puulle asettama standardi:
  • Osa I (1+2): Due Diligence-järjestelmä ja tiedot – DDS:n käyttöönotto ja ylläpito sekä tietojen hankinta
  • Osa I (3): Riskien arviointi – riskien arviointi ja päätöksentekopuu
  • Osa I (4): Riskien vähentäminen – riskien vähentäminen ja valvontatoimenpiteet
  • Osa 2: Laadunhallintajärjestelmä – osaaminen, dokumentoiminen ja tallenteet, julkisesti saatavat tiedot, sidosryhmien panos ja valitukset
 • FSC:n kierrätysmateriaalistandardI – esittely, ehdot ja määritelmät:
  • Kierrätettyjen metsästä peräisin olevien materiaalien ostaminen
  • Toimittajien validointi ja valvonta
  • Materiaalin tarkastaminen ja luokitteleminen vastaanotettaessa
  • Alihankkijoiden auditointiohjelma
  • Liite I: Esimerkkejä kierrätetystä puumateriaalista
  • Liite II: Esimerkkejä kierrätetystä paperimateriaalista
 • FSC:n CoC Multisite -standardi:
  • OSA I: Kelpoisuus
  • Osa II: Useiden toimipaikkojen ja konsernien COC-sertifiointi
  • LIITE A: Yksittäisille ja useille toimipaikoille sekä konserneille asetettavien COC-vaatimusten vertaileminen
  • LIITE B: Vaatimukset keskustoimiston pyytämiin korjaaviin toimenpiteisiin

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikilta osallistujilta 100-prosenttista läsnäoloa sekä FSC:n alkuperäketjustandardien ja normatiivisten asiakirjojen sisällön ymmärtämistä. Tämän yksipäiväisen kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat osallistumistodistuksen.

Miksi kannattaa valita SGS:n järjestämä FSC:n alkuperäketjua käsittelevä koulutus?

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosikausien mittaista globaalia kokemustamme ja tarjoamme tehokkaita oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia. Autamme yksilöitä, tiimejä ja yrityksiä menestymään. Kehitämme lahjakkuuksia ja teemme organisaatioiden jatkuvan kehittymisen mahdolliseksi. Asiantuntijakumppanimme tunnistavat kehittymistavoitteet yhdessä kurssin osallistujien kanssa ja tukevat heidän ammatillista kehittymistään.

Pyydä lisätietoja meiltä.