Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ajoneuvojen toiminnallista turvallisuutta koskeva koulutus SGS:ltä – Moduuli K7, analyysit.

Tämä moduuli perustuu aikaisempien moduulien yhteydessä saatuihin tietoihin toiminnallisesta turvallisuudesta, ja se käsittelee analyysiä sekä metodologista lähestymistapaa turvallisuusanalyysiin. Analyysi on koko järjestelmään liittyvä vaatimus, joka liittyy kaikkiin kehitysvaiheisiin turvallisuuden elinkaaren aikana. Tässä moduulissa käsitellään kaikki ISO 26262-9:n edellyttämät analyysit. Eri menetelmiä verrataan toisiinsa ja niiden edut sekä haitat huomioidaan.

Sisältö:

  • kattava yleiskatsaus vaadittuun turvallisuusanalyysiin ja sen soveltamiseen turvallisuuden elinkaareen
  • analyysin edut toiminnallisessa turvallisuudessa
  • erilaiset analyyttiset menetelmät sekä niiden edut ja haitat
  • painotus yleisimpiin sekä esimerkkeihin perustuviin analyysitekniikoihin
  • muutosehdotukset olemassa oleviin analyyttisiin prosesseihin

Luotettua toiminnallisen turvallisuuden koulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Kurssin vetäjät ovat toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Koulutus pohjautuu interaktiiviseen ja käytännönläheiseen opetustapaan, joka kartuttaa osallistujien tietoja ja taitoja.

Ota yhteyttä jo tänään ja kerromme lisää ajoneuvojen toiminnallista turvallisuutta koskevasta koulutuksesta (Moduuli K7).