Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ajoneuvojen toiminnallista turvallisuutta koskeva koulutus SGS:ltä – Moduuli K5, laitteiston kehitys.

Moduuli K5 keskittyy laitteiston kehitykseen ja perehdyttää osallistujat turvallisuuteen liittyvään laitteiston kehitykseen ISO 26262-5:n mukaisesti.

ISO 26262 edustaa uutta lähestymistapaa laitteiston arviointiin. Tulevaisuudessa vaatimukset voidaan täyttää monien vaihtoehtojen ja menetelmien avulla. Tässä moduulissa opitaan tunnistamaan ja tutkimaan näitä vaihtoehtoja sekä niihin kuuluvia etuja ja haittoja. Vaaditut turvallisuuden havaintoesitysmenetelmät käydään läpi.

Sisältö:

  • rajapinnat järjestelmien ja ohjelmiston kehityksessä
  • laitteiston turvallisuusvaatimusten määrittely
  • virhemittareiden laskeminen käytännön harjoituksen avulla moduulien K3 ja K4 esimerkkejä hyödyntäen
  • vaaditut testausmenetelmät

Luotettua toiminnallisen turvallisuuden koulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Kurssien vetäjät ovat toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Koulutus pohjautuu interaktiiviseen ja käytännönläheiseen opetustapaan, joka kartuttaa osallistujien tietoja ja taitoja.

Ota yhteyttä jo tänään ja kerromme lisää ajoneuvojen toiminnallista turvallisuutta koskevasta koulutuksesta (Moduuli K5).