Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Turvallisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden (SQF) säännöstön käyttöönottokoulutus SGS:ltä – yhtenäinen lähestymistapa SQF-järjestelmien käyttöönottoon.

SQF-säännöstö poikkeaa muista sisältämiensä kolmen sertifiointitason ansiosta, jotka kertovat alihankkijan elintarviketurvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmän kehitysvaiheen.

Koulutus kattaa SQF-säännöstön vaatimukset, perusedellytyksenä olevat ohjelmat sekä elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta koskevat suunnitelmat. Osallistujat saavat tarvittavat taidot SQF-järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja auditointiin. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat SQF-järjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon, ja aikovat toimia SQF-asiantuntijoina.

HACCP-periaatteiden soveltamisen tuntemus on välttämätön edellytys koulutukseen osallistuville.

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät SQF-ohjelman sisällön ja täyttävät SQF-koulutuksen vaatimukset, joiden perusteella he voivat toimia SQF-asiantuntijoina.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja SGS:n turvallisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden säännöstön käyttöönottokoulutuksesta.