Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n koulutus GMP:n ja HACCP:n sekä ennaltaehkäisevän FSMA-elintarvikevalvonnan ottamiseksi käyttöön – opi toteuttamaan GMP, HACCP ja ennaltaehkäisevän FSMA-valvontajärjestelmän käyttöönotto onnistuneesti.

FSMA keskittää elintarviketeollisuuden huomion kontaminaatiotapauksiin reagoimisesta niiden ennaltaehkäisemiseen. Elintarvikkeiden ennaltaehkäisevän valvonnan ottaminen käyttöön on yksi FSMA-vaatimustenmukaisuuden peruspilareista. Koulutuksessamme kerrotaan, kuinka ottaa käyttöön yhdistetty GMP-, HACCP- ja ennaltaehkäisevä FSMA -elintarvikevalvonta. Tämä auttaa organisaatiotasi täyttämään sekä HACCP -perusvaatimukset että ennaltaehkäisevän FSMA -valvonnan vaatimukset.

Miksi kannattaa valita SGS:n koulutus GMP-, HACCP- ja ennaltaehkäisevän FSMA-elintarvikevalvonnan toteuttamiseksi käytännössä?

Tämän kurssin osallistujat perehtyvät ennaltaehkäisevään HACCP- ja FSMA-valvontaan ja sen onnistuneeseen käyttöönottoon workshop-harjoitusten avulla.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

 • tunnistaa ja hallita riskejä
 • ottaa käyttöön kriittiset valvontapisteet (CCP) ja asettaa vaatimuksia ennaltaehkäisevän valvonnan johtamiseksi.
 • laatia toimivan elintarviketurvallisuussuunnitelman, jossa yhdistyvät HACCP ja FSMA
 • ottaa käyttöön tehokkaat kirjaamistoimenpiteet elintarviketurvallisuusjärjestelmän dokumentoimiseksi.

Tämän kurssi kohderyhmä:

 • Elintarviketurvallisuuden vastuuhenkilöt
 • Käyttöönottotiimit
 • Sisäiset arvioijat
 • Konsultit
 • Henkilöt, jotka haluavat täyttää molemmat HACCP -pohjaiset (esim. GFSI -hyväksytyt) vaatimukset
 • Kaikki, jotka haluavat pitää integroidun järjestelmänsä yhteensopivana ennaltaehkäisevän FSMA-valvontasäännön kanssa

Koulutus kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Yleiskatsaus HACCP -standardiin ja sen historia
 • HACCP ja ennaltaehkäisevän valvonnan konseptit
 • Vaara-analyysin alustavat toimenpiteet
 • HACCP:n ja FSMA:n yhtäläisyydet
 • Biologiset, kemialliset ja fyysiset vaarat, säteilyvaara ja taloudellisesti motivoidut vaarat
 • Vuokaavioiden laatiminen
 • Yhdistetyn HACCP -elintarviketurvallisuussuunnitelman laatiminen
 • Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset vaara-analyysimenetelmät
 • Hyvät valmistustavat
 • Kriittiset valvontapisteet osana ennaltaehkäisevää valvontaa
 • Ennaltaehkäisevä valvonta sekä kriittisten valvontapisteiden valvonta ja hallinta

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistujilta odotetaan elintarviketurvallisuusjärjestelmien tuntemusta.

Kurssin tiedot

 • Kesto: 2,5 päivää
 • Akkreditointi: SGS
 • Toteutus: lähiopetus, kouluttajan johtama virtuaalinen verkkokoulutus

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat SGS:n suoritustodistuksen.

Luotettua elintarviketurvallisuuskoulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Johtavana ammattilaisten kouluttajana hyödynnämme vuosien aikana saatua globaalia kokemustamme. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Saat lisätietoja GMP:n, HACCP:n ja ennaltaehkäisevän FSMA-valvonnan käyttöönottamiskoulutuksesta ottamalla meihin yhteyttä.