Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

FSPCA Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) for Animal Food training from SGS – hanki PCQI-todistus

Ruuan käsittelytiloissa toimittaessa vaaditaan PCQI-pätevyyttä elintarviketurvallisuussuunnitelman valmistelemisessa ja hallinnassa, ennaltaehkäisevän valvonnan validoimisessa ja myös muilla osa-alueilla. Suorittamalla erikoiskoulutuksemme voit saavuttaa PCQI-pätevyyden eläinten ruokien ja rehujen osalta.

Miksi kannattaa valita SGS:n FSPCA Preventive Controls Qualified Individuals (PCQI) Animal Food -koulutus?

Tällä kurssilla käytetään FSPCA:n kehittämää koulutussisältöä ja FDA:n hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opiskelijat osallistuvat keskusteluihin, vuorovaikutteisiin ryhmätyöharjoituksiin, yksilöllisiin oppimistoimintoihin ja luennoille. Kurssin hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavuttavat PCQI-pätevyyden eläinten rehuja varten ja saavat AFDO-järjestön (Association of Food and Drug Officials) virallisen todistuksen. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat osoittaa täyttävänsä PCQI Animal Food -koulutuksen asettamat vaatimukset. Kohderyhmät:
 • Elintarviketurvallisuussuunnitelmien laatijat
 • Ennaltaehkäisevän valvonnan validoijat
 • Rekistereiden tarkastelijat
 • Elintarviketurvallisuussuunnitelmien analysoijat
 • Muissa olennaisissa elintarvikealan tehtävissä työskentelijät

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

 • Yleiskatsaus säädöksiin ja elintarviketurvallisuussuunnitelmiin
 • Hyvät valmistustavat ja muut esivaatimuksiksi määritetyt ohjelmat (PRP)
 • Biologiset elintarviketurvallisuutta uhkaavat vaarat
 • Kemialliset, fyysiset ja talouteen perustuvat elintarviketurvallisuusriskit
 • Alustavat elintarviketurvallisuussuunnitelman laatimisen vaiheet
 • Elintarviketurvallisuussuunnitelmissa edellytettävät resurssit
 • Vaarojen analysointi ja ennaltaehkäisevä valvonta
 • Prosessin ennaltaehkäisevä valvonta
 • Sanitoimisen ennaltaehkäisevä valvonta
 • Toimitusketjun ennaltaehkäisevä valvonta
 • Verifiointi ja validointimenettelyt
 • Tietojen kirjaaminen
 • Takaisinvetosuunnitelma, FSPCA-säädös

Esitietovaatimukset

On suositeltavaa, että osallistujalla on esitiedot GMP-käytännöistä ja HACCP-järjestelmistä tai kokemusta eläinten rehujen turvallisuusjärjestelmistä.

Kurssin tiedot

 • Kesto: 3 päivää
 • Akkreditointi: FSPCA, AFDO
 • Toteutus: lähiopetus, kouluttajan johtama virtuaalinen verkkokoulutus

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat AFDO-järjestön (Association of Food and Drug Officials) virallisen FSPCA PCQI -todistuksen.

Luotettua elintarviketurvallisuuskoulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Ammattilaisille tarkoitetun elintarviketurvallisuuskoulutuksen järjestäjänä tunnemme FDA:n opetussuunnitelman perinpohjaisesti. Tuemme ammatillista kehittymistäsi vuosien mittaan globaalisti saamamme koulutuskokemuksen avulla.

Saat lisätietoja PCQI Animal Food -koulutuksesta ottamalla meihin yhteyttä.