Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

EU:n puutavara-asetusta koskeva koulutus SGS:ltä: autamme asiakkaitamme ymmärtämään roolinsa ja vastuualueensa heidän asettaessaan myyntiin puutavaraa EU-markkinoille ensimmäistä kertaa.

Euroopan unionin asetuksessa 995/2010 määritetään EU-markkinoille ensi kertaa puutavaraa ja puutuotteita saattavien toimijoiden velvoitteet. Toimijoilla on oltava käytössään asianmukaisen huolellisuuden (Due Diligence) järjestelmä ennen maaliskuuta 2013, jolloin asetus tulee voimaan.

Miksi kannattaa valita EU:n puutavara-asetusta koskeva koulutus SGS:ltä?

Tämä koulutusohjelma tarjoaa osallistujille tiedot EU:n puutavara-asetuksesta. Koulutus kattaa asetukset sisältämät artiklat, jotka koskevat seuraavia aiheita:

  • Toimijat (organisaatiot tai henkilöt, jotka ovat vastuussa puutavaran saattamisesta EU-markkinoille)
  • Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän (Due Diligence) vaatimukset (mukaan lukien tiedonkeruun, riskienhallinnan ja riskien vähentämisen mekanismit)
  • Puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) merkitys ja kolmansien osapuolten verifiointiohjelmat

Tämä yhden päivän mittainen koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada lisätietoja ja analysoida artiklan 4 (Toimijoiden velvollisuudet) sekä artiklan 6 (Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmät Due Diligence) ja muiden EU:n puutavara-asetuksen artiklojen sisältämiä vaatimuksia.

Lisätietoja EU:n puutavara-asetusta koskevasta koulutuksesta saat ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.