Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 22000:2018 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sisäisen arvioinnin koulutus – opi arvioimaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä sisäisesti ISO 22000:2018 -standardin pohjalta.

Kurssillamme saat tarvittavat tiedot ja taidot, jotta osaat

 • suorittaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sisäisen arvioinnin standardiin ISO 22000:n tai vastaavaan perustuvilta osin.
 • raportoida johtamisjärjestelmän tehokkaasta toteuttamisesta ja ylläpidosta standardin ISO 19011 mukaisesti.

Koulutuksen päätyttyä opiskelijat osaavat

 • kuvata prosessipohjaisen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 22000 -standardin mukaisesti PDCA-kierron (plan-do-check-act) avulla ja sisäisen arvioinnin roolin elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä
 • kuvata arvioijan roolin ja vastuut ISO 19011 -standardin mukaisen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän arvioinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa ja seurannassa
 • suunnitella ja suorittaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sisäisen arvioinnin standardiin ISO 22000:n tai vastaavaan perustuvilta osin, raportoida siitä ja seurata sitä ISO 19011 -standardin mukaisesti.

Tämä koulutus on CQI:n (Chartered Quality Institute) ja IRCA:n (International Register of Certificated Auditors) sertifioima: 2023-PT 252.

Sertifiointi

Kokeen ja jatkuvan arvioinnin läpäisevät opiskelijat saavat todistuksen siitä, että heidän suorituksensa täyttää IRCA-sertifioidun arvioijan tai johtavan arvioijan muodolliset koulutusvaatimukset. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan koulutuksen viimeisestä päivästä ja oikeuttaa toimimaan sisäisenä CQI/IRCA-arvioijana.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise jatkuvaa arviointia mutta jotka ovat osallistuneet koko koulutukseen, saavat läsnäolotodistuksen.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistujilta odotetaan seuraavia esitietoja:

 • Hallintajärjestelmät
  • PDCA-kierron ymmärtäminen
 • Elintarviketurvallisuuden hallinta
  • Elintarviketurvallisuuden hallinnan peruskäsitteiden tunteminen, kuten HACCP ja vaarojen analysoiminen sekä vaarojen ja riskien arvioiminen ja hallinta
  • Elintarviketurvallisuuden hallinnan, asiakastyytyväisyyden ja asiakkaiden elintarvikkeille asettamien vaatimusten välisen keskinäisen yhteyden ymmärtäminen perustasolla
  • Elintarviketurvallisuuden hallinnassa usein käytettävien, ISO 22000 -standardiin perustuvien termien ymmärtäminen
 • ISO 22000
  • ISO 22000 -standardin vaatimusten ymmärtäminen. Esitiedot voidaan omaksua suorittamalla IRCA:n sertifioima FSMS-peruskoulutus tai vastaava.

Miksi kannattaa valita SGS?

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosikausien globaalia kokemustamme ja tarjoamme tehokkaita oppimis- sekä kehittymismahdollisuuksia. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää sisäisen arvioinnin ISO 22000:2018 -koulutuksestamme.