Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

FSSC 22000 v4.1 ISO 22000:2018 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien auditoijan/johtavan auditoijan koulutus – opi elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointi standardien ISO 22000:2018 ja FSSC 22000 v4.1 pohjalta.

Osallistujat saavat kurssilta tarvittavat tiedot ja taidot ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen ISO 22000 auditointien suorittamiseen standardien ISO 19011, ISO/TS 22003 ja ISO/IEC 17021 mukaisesti.

Koulutuksen päätyttyä opiskelijat osaavat

 • selittää elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän, niihin sovellettavien standardien, hallintajärjestelmän auditointien ja kolmannen osapuolen sertifioinnin tarkoituksen ja niiden hyödyt liiketoiminnalle
 • selittää auditoijan roolin elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän auditoinnin toteutuksessa, raportoinnissa ja seurannassa standardien ISO 19011, ISO/TS 22003 ja ISO/EIC 17021 mukaisesti
 • tulkita FSSC 22000 -vaatimukset (ISO 22000, ISO/TS 22002-1 ja lisävaatimukset) FSSC-auditoinnin yhteydessä
 • määrittää, kuinka tehokkaasti organisaatio hallitsee riskejä elintarvikkeiden turvallisuuden arviointiohjelmansa avulla
 • ymmärtää organisaation kyvyt täyttää ja ylittää lainsäädännön vaatimukset
 • määrittää organisaation hätätilavalmiuden ja reagointitoimet
 • ottaa käyttöön operatiivisten riskien valvonnan, seurannan ja mittaamisen
 • ymmärtää, kuinka elintarviketurvallisuuden hallintaa parannetaan jatkuvasti.

Tämä koulutus on CQI:n (Chartered Quality Institute) ja IRCA:n (International Register of Certificated Auditors) sertifioima: 2046-PR 360 ja FSSC 22000 -hyväksytty.

Sertifiointi

Opiskelijat, jotka läpäisevät hyväksytysti sekä kokeen että jatkuvan arvioinnin, saavat todistuksen siitä, että heidän suorituksensa täyttää CQI/IRCA-sertifioidun auditoijan tai johtavan auditoijan muodolliset koulutusvaatimukset. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan koulutuksen viimeisestä päivästä ja oikeuttaa toimimaan CQI/IRCA-auditoijana ja/tai johtavana auditoijana.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise jatkuvaa arviointia mutta jotka ovat osallistuneet koko koulutukseen, saavat läsnäolotodistuksen.

Esitietovaatimukset

Ennen kurssin alkamista opiskelijoiden täytyy hallita seuraavat elintarviketurvallisuuden hallinnan periaatteet ja konseptit:

 • PDCA-kehityssykli
 • Hallintajärjestelmän ydinelementit sekä ylimmän johdon vastuun, käytäntöjen, tavoitteiden, suunnittelun, käyttöönoton, mittaamisen, tarkastelemisen ja jatkuvan parantamisen keskinäiset suhteet
 • Elintarviketurvallisuuden hallinnan periaatteet, kuten ISO/TS 22002 -esivaatimusohjelmat (kaikki osat) ja HACCP
 • Elintarviketurvallisuuden hallinta, turvallisten elintarvikkeiden merkitys ihmisten terveyteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten estämisessä tai vähentämisessä ja ennakoiva elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn parantaminen sekä näiden suhde toisiinsa
 • Sovellettava kansallinen ja paikallinen elintarviketurvallisuuden hallintaa koskeva lainsäädäntö, vaatimukset ja yleiset esimerkit
 • FSSC 22000:n tai hyväksyttävän vastaavan standardin vaatimukset ja ISO 22000 -standardissa yleisesti käytettävät elintarviketurvallisuuden termit ja määritelmät Tämä osaaminen voidaan saada suorittamalla elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien CQI/IRCA 22000:2018 -koulutus tai vastaava.

Miksi kannattaa valita SGS?

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosikausien globaalia kokemustamme ja tarjoamme tehokkaita oppimis- sekä kehittymismahdollisuuksia. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018 auditoijan tai johtavan auditoijan koulutuksesta.