Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus antaa osallistujille tiedot ja taidot, jotka he tarvitsevat elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien (FSMS) sisäisiin arviointeihin ja niiden jatkuvan kehityksen edistämiseen.

Koulutukseen osallistuvilta odotetaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien ja FSSC 22000 -standardin tuntemusta. Tarvittavat perustiedot voidaan hankkia elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien tietoisuuskoulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • kuvata sisäisen arvioinnin tehtävät ja sisäisen arvioinnin osuuden hallintajärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä FSSC 22000- ja ISO 19011 -standardien mukaisesti
  • selittää FSSC 22000- ja ISO/TS 22002-1 -standardien tarkoituksen ja rakenteen  
  • selittää elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän näkökohtien ja vaikutusten määritykseen ja hallintaan käytetyt periaatteet, prosessit ja tekniikat sekä näiden merkityksen järjestelmien arvioijille
  • valmistautua sisäiseen arviointiin ja kerätä arviointiaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin ja tietoihin
  • kirjoittaa tosiasioihiin perustuvia tarkastusraportteja, joiden avulla voidaan parantaa hallintajärjestelmän tehokkuutta
  • ehdottaa tapoja, joilla korjaustoimenpide voidaan verifioida.

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään ja pyydä lisätietoja FSSC 22000 -standardin sisäisen arvioinnin koulutuksista.