Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n FSSC 22000 v5 -sisäisen auditoijan koulutus antaa tiedot ja taidot elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sisäiseen arvioimiseen.

FSSC 22000 v5 tarjoaa kattavan lähestymistavan elintarviketurvallisuuden auditoimiseen ja sertifioimiseen. Tällöin tarjoutuu tilaisuus integroida se muihin hallintajärjestelmiin, kuten laadunhallintajärjestelmiin.

Kurssin kriteerit

Kurssi auttaa sinua

 • ymmärtämään FSSC v5 -järjestelmän rakenteen ja sisäisten auditointien merkityksen elintarviketurvallisuusstandardien ylläpidossa ja kehittämisessä
 • kuvaamaan ennakkovaatimusohjelmat ja FSSC v5:n lisävaatimukset
 • tunnistamaan prosessipohjaisen ISO 22000 elintarviketurvallisuuden johtamismallin suunnittele-tee-tarkista-toimi -syklin mukaisesti ja ymmärtämään sisäisten auditointien merkityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien ylläpidossa ja parantamisessa
 • suunnittelemaan ja suorittamaan FSSC V5:n ja standardin ISO 22000 mukaisen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sisäisen auditoinnin, raportoimaan siitä ja seuraamaan sitä ISO 19011 -standardin mukaisesti.

Kurssin onnistunut suorittaminen edellyttää, että osallistujat yltävät hyväksyttävään suoritukseen näillä alueilla.

Kurssitodistus

Opiskelijat, jotka osallistuvat koko kurssille, saavat osallistumistodistuksen. Jos suoritat kurssin sähköisenä, se on suoritettava kokonaan ja lopullisessa arvioinnissa on osoitettava hallitsevansa vähintään 60 % sen sisällöstä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat ladata suorituksestaan todistuksen.

Esivaatimukset

Osallistujilta odotetaan seuraavia esitietoja:

 • PDCA-sykli (suunnittele-tee-tarkista-toimi)
 • Elintarviketurvallisuuden hallinnan konseptit, mukaan lukien HACCP, vaarojen analysoiminen, vaarojen ja riskien arvioiminen ja hallinta sekä elintarviketurvallisuuden hallinnan, asiakastyytyväisyyden ja elintarviketurvallisuudelle asetettavien vaatimusten välinen suhde
 • Elintarviketurvallisuuden hallinnassa usein käytetyt, ISO 22000 -standardiin perustuvat FSSC v5 -termit ja määritelmät
 • FSSC V5- ja ISO 22000 -standardin vaatimukset. Ne voidaan omaksua suorittamalla peruskoulutus tai vastaava.

Kurssin sisältö

Koulutus kattaa seuraavat aiheet:

 • FSSC 22000 v5 -johdanto
 • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät
 • Auditoinnit: määritelmät, tyypit ja periaatteet
 • Auditoijien roolit ja vastuut
 • Auditointiprosessi
 • Sisäiseen auditointiin valmistautuminen
 • Auditoiminen
 • Auditoinnin arviointi

Koulutuksen sähköinen versio koostuu kahdesta erillisestä moduulista: FSSC v5 Johdanto ja (FSSC:n hyväksymä) FSSC v5 Sisäinen auditoija (SGS:n hyväksymä). Se on suunniteltu kokeneille elintarviketurvallisuuden ammattilaisille, jotka ymmärtävät hallintajärjestelmien merkityksen elintarviketurvallisuudelle.

Kurssin tiedot

Kurssin kesto: 2 päivää tai 105 minuuttia
Toteutusmenetelmä: luokkahuone- tai sähköinen opetus
Akkreditointi: SGS

Luotettu FSSC 22000 v5 sisäisen auditoijan koulutus johtavalta yrityskouluttajalta

Maailman johtavana ammattilaiskoulutuksen järjestäjänä me tarjoamme käyttöösi ensiluokkaisen asiantuntemuksemme ja maailmanlaajuisen verkoston päteviä asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus uusimmista käytännöistä. SGS Akatemia toimii yli 45 maassa ja kouluttaa yli 200 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa.

Saat lisätietoja sisäisen auditoijan FSSC 22000 v5 -koulutuksesta tai voit varata paikan ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.